در جلسه با استاندار و نمایندگان مازنداران در مجلس اعلام شد:‏ موافقت وزیر صمت با تخصیص منابع برای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با پیش نویس آیین نامه پیشنهادی دستگاه‌های پنج گانه برای تخصیص منابع و اعتباراتی از محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی برای توسعه پایدار اعلام کرد.‏
به گزارش شاتا، رضا رحمانی در جلسه با استاندار مازنداران و نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی که امروز دوشنبه در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ضمن اعلام موافقت خود با پیش نویس آیین نامه پیشنهادی، گفت: به این موضوع عمیقاً باور دارم و در مورد مدیریت پسماند به ویژه در استان‌هایی مانند استان‌های شمالی که طبیعتی اسیب پذیر دارند باید منابعی برای هزینه کرد در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار تخصیص داده شود.‏
او با بیان اینکه توسعه و پیشرفت باید با لحاظ حفظ منابع تجدید ناپذیر و محیط زیست باشد افزود: واحدهای تولیدی و صنایع همان طور که از منابع طبیعی بهره می برند و در برخی موارد آسیب هایی هم دارند باید برای حمایت و حفظ آن نیز هزینه و تلاش کنند.‏
شایان ذکر است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ جزئی به بند پ ماده ( ۳۲ ) قانون احکام دائمی منابع توسعه کشور اضافه شده که بر اساس آن قرار است از محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی منابعی برای هزینه کردن در حوزه مدیریت پسماند، ایجاد شهرک‌های بازیافت، تبدیل پسماند به انرژی و حمایت از این گونه پروژه‌های توسعه پایدار ایجاد شود.‏
سقف اعتبارات در نظر گرفته شده برای این موضوع ۱۰ هزار میلیارد ریال است که قرار است با نظارت سازمان محیط زیست هزینه شود.‏
همچنین قرار شد آیین نامه پیشنهادی مشترک دستگاه‌های پنج گانه ذیربط شامل وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای چگونگی هزینه کرد این بودجه، تدوین و به تأیید برسد.‏
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت خود و دستگاه متبوعش را با پیش نویس اولیه این آیین نامه اعلام کرد و قراراست این آیین نامه به زودی در هیأت دولت به تصویب برسد تا راه برای اخذ منابع و هزینه در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار هموار شود.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.