در اولین نشست از سلسله نشست های بررسی لایحه بودجه سال۱۳۹۷ انجام شد:اتمام حجت شرعی با نمایندگان مجلس

 رویا ایلکا

بخش دوم

اولین نشست از سلسله نشست های بررسی لایحه بودجه سال۱۳۹۷ با موضوع اقتصاد سیاسی ایران در آینه بودجه با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شما هرجا ردی از توسعه پیدا می کنید سرآغاز آن تذکر های مشفقانه به ساختار قدرت در زمینه به حساب آوردن مردم، صادق بودن با مردم و دست کاری نکردن اعتماد آنها نسبت به حکومت است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ادامه این نشست وی با اشاره به اینکه یکی از مورد توجه ترین متونی که در این زمینه وجود دارد نامه ای است که «جان استوارت میل» به رهبران وقت انگلستان نوشته ،ادامه داد:در آن نامه تعبیری به این عنوان به کار برد، با مردم خودت صادق باش و آنها را نادان فرض نکن و مردم را تحقیر نکن و در ادامه می گوید توجه داشته باش اگر حکومتی مردم خودش را با شعار تکریم می کند ولی اما در عمل تحقیر می کند به شیوه های گوناگون، باید بداند که با انسانهای تحقیر شده و کوچک کارهای بزرگ نمی شود انجام داد.

وی افزود: هر دولتی بخواهد اوضاع و احوال سامان پیدا کند و اعتبار کسب کند و گامی به سمت توسعه بردارد باید با مردم خودش صادق باشد و آنها را گرامی بدارد. ما هیچ کشور موفقی نداریم که با مردم خود صادق نبوده باشد و به موفقیت رسیده باشد وقتی این همکاری و اعتماد متقابل وجود داشته باشد کشور را می توان بسیار ارزان اداره و بسیار پردستاورد بهره جویی کرد .

مومنی خاطرنشان کرد: ما راجع به طرز رفتار کل ساختار قدرت با مردم در آینه بودجه نگاه می کنیم چون بودجه بدون تصویب مجلس جریان قانونی پیدا نمی کنند و بدون قوه قضاییه هم جنبه عملیاتی پیدا نخواهد کرد چون اطمینان بخش نخواهد بود.

وی افزود: واقعیت این است که تمام گرفتاری های ما اگرچه به شکل اصطلاحی  به دولت های خواص نسبت داده می شود مانند اینکه در دولت احمدی نژاد این اتفاق افتاد، ولی واقعیت ها  و سندهای غیر قابل انکار نشان می دهد که تقریبا با همه جهت گیری ها و رفتارهای کلیدی احمدی نژاد در اقتصاد بخش بزرگی از ساختار قدرت همدلانه  با او به جلو می رفتند و خطا های راهبردی او را نادیده می گرفتند و از جهت گیری های که او اتخاذ کرده بود هم بی پروا حمایت می کردند.

مومنی ادامه داد:بنابراین تفکیک نقش و مسئولیت قوه مجریه از سایر قوا و ارکان قدرت از نظر من یک تفکیک بی مورد است، اینها همه با هم همراهی کردند و یک الگویی را به نمایش گذاشتند که با توافق یک دیگر مسیری طی شده و الان هم هزینه ها و فواید آن پیدا شد و بنابراین اگر اصلاحی هم اگر صورت بگیرد، مختص قوه مجریه نیست.

وی اضافه کرد: انتخاب عنوان « اقتصاد سیاسی ایران در آینه لایحه بودجه» هم به این خاطر است، چون در فضای رانتی و نقش بسیار تعیین کننده گروه های پرنفوذ در دست کاری واقعیت ها بهترین شیوه نگاه به هر مسئله شیوه اقتصاد سیاسی است چون در آخرین تحلیل با محور قرار دادن برندگان و بازندگان این مناسبات صرف نظر از این برچسب زنی ها می توان متوجه شد که در این مناسبات، برنده و بازده چه کسانی هستند و حتی برای ساختار قدرت هم آموزنده است و اگر بخواهد برای بقای خود هم فکر کند این موارد را می تواند مورد توجه قرار دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با توجه به اینکه هر نوع ملاحظه غیر کارشناسی و غیر ملی در مجلس اگر در بررسی بودجه سال ۹۷ در دستور کار قرار بگیرد، ممکن است ما را با مشکل های بدون بازگشت روبرو کند، این در واقع یک نوع اتمام حجت شرعی با نمایندگان مجلس است.

نظرات شما

×

Comments are closed.