دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع غذایی:‏ کارفرمایان استیضاح وزیر را نمی‌خواهند

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع غذایی گفت: درست است که ویزر کار تمام مدت در جامه‌ی کارگر عمل و حرکت کردند؛ اما این باعث نمی‌شود که کارفرمایان خواستار استیضاح او باشند.‏
کاوه زرگران (دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع غذایی) در گفتگو با ایلنا، در انتقاد به استیضاح وزیر کار گفت: درست است که وزیر کار تمام مدت در جامه‌ی کارگر عمل و حرکت کرد اما این باعث نمی‌شود که کارفرمایان خواستار استیضاح او باشند. وضعیت کشور در شرایطی نیست که استیضاح وزیر کار را تاب بیاورد.‏
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع غذایی ادامه داد: نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به‌جای استیضاح وزیر کار در این شرایط حساس، می‌بایست فکر بهتری در خصوص شرایط به‌ وجود آمده اقتصادی نمایند و همچنین وزرای صنعت و معدن، اقتصاد می‌بایست پاسخگوی شرایط حال حاضر باشند و برنامه‌های خود را برای برون‌رفت از این شرایط اعلام نمایند.‏
وی با بیان اینکه با رفتن وزیر کار چیزی در جامعه عوض نمی‌شود چراکه مشکلاتی که درگیر آن هستیم ریشه‌ در دهه‌ها بی‌خردی و بی‌مسئولیتی صاحبان قدرت دارد، گفت: تا کی مردم با برگزاری تجمع فریاد کنند که ما از بی‌برنامه‌گی و فساد رنج می‌بریم. وقتی آلام مردم را نمی‌بینیم، به سراغ پاک کردن صورت مسئله می‌رویم.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.