دبيرکل سازمان کشورهاي گروه هشت اعلام کرد: ‏ پيشنهاد همکاري ايران با گروه 8 در زمينه کارآفريني

مهر: دبيرکل سازمان کشورهاي گروه هشت در حال توسعه با قائم مقام وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي در امور بين الملل ديدار کرد.‏

سيد علي محمد موسوي دبيرکل سازمان کشورهاي گروه هشت در حال توسعه، با محمدتقي حسيني قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در امور بين الملل ديدار کرد.‏
دبيرکل سازمان کشورهاي گروه هشت در حال توسعه در اين ديدار با توجه به نقش جمهوري اسلامي ايران در گروه کشورهاي در حال توسعه، امکان افزايش همکاري هاي اعضاي گروه در زمينه مسائل اجتماعي و توسعه کارآفريني را مورد بررسي قرار داد.‏
وي ضمن معرفي قابليت هاي سازمان متبوع خود پشنهاد کرد از ظرفيت هاي موجود در اين سازمان براي تبادل تجربيات و ارتقاي همکاري کشورهاي عضو در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي و گسترش کارآفريني و تامين اجتماعي نيز استفاده شود.‏
موسوي افزود: جمهوري اسلامي ايران مي تواند نقش تعيين کننده اي در اين زمينه ايفا کند. همچنين حسيني قائم مقام وزير کار در امور بين الملل نيز از آمادگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در زمينه افزايش همکاري ها با کشورهاي عضو سازمان کشورهاي گروه هشت در حال توسعه استقبال  کرد.‏
وي ادامه داد: به نظر مي رسد در تکميل نقش سياسي که اين سازمان بر عهده دارد افزايش ساير همکاري ها نيز ضروري است و مي تواند به اين کشورها کمک کند تا مدل هاي رشد و توسعه متناسب با شرايط اقليمي خود را طراحي و اجرا کنند.‏
حسيني گفت: اين وزارتخانه آمادگي دارد تا تجربيات خود را در زمينه هاي گشترش تعاوني ها، کارآفريني و امور مربوط به روابط کار، گسترش مهارت آموزي و تامين اجتماعي و نيز توانمندسازي به اعضاي اين سازمان منتقل کند.‏
سازمان کشورهاي گروه هشت در حال توسعه، به ابتکار جمهوري اسلامي ايران و چند کشور در حال توسعه در سال 1376 تشکيل شد و در حال حاضر کشورهاي ايران، ترکيه، مصر، پاکستان، بنگلادش، اندونزي، مالزي و نيجريه در آن عضو هستند.‏
گفتني است، سيد محمدعلي موسوي، اولين شخصيت ايراني است که به سمت دبيرکلي اين سازمان انتخاب شده است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.