خودرو گران نمي شود

رئيس شوراي رقابت وعده داد

رئيس شوراي رقابت با تاکيد بر اختياري بودن ارائه کارت طلايي خودرو به مشتريان گفت: هيچ خودروسازي نمي‌تواند کارت طلايي خودرو را به اجبار به مشتريان بفروشد و آنها بايد دراين زمينه مختار باشند.‏
رضا شيوا در گفت‌وگو با ايسنا، در توضيح اين موضوع گفت: خودروسازان داخلي براساس ضوابط و قواعد وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد خودروهاي خود را تا 40000 کيلومتر و يا دو سال بعد از فروش ضمانت کنند و هر خودروسازي بايد اين قانون را رعايت کند. اما با توجه به اين که برخي خودروسازان، خودروهاي خود را به صورت اقساطي در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند، آن‌ها را تا پايان اقساط بيمه بدنه مي‌کنند که تا به اتمام رسيدن اقساط، خودرو کمترين آسيب را ببيند. اما برخي اين خدمات را در قالب کارت طلايي به مشتريان ارائه مي‌دادند و مشتري را مجبور به پرداخت مبلغي بابت اين کارت مي‌کردند. اما اين کارت نبايد اجباري باشد و بايد به صورت اختياري در اختيار خريدار قرار گيرد، چون هيچ الزام قانوني در مورد اين موضوع وجود ندارد.‏
وي با رد احتمال افزايش قيمت خودرو، تاکيد کرد: بحث افزايش قيمت خودرو ديگر در دستور کار شوراي رقابت قرار ندارد و ما با افزايش قيمت تندر 90 هم موافقت نکرده‌ايم. شورا در صورتي با افزايش قيمت‌ها موافقت مي‎کند که توليدکننده خودرو شاهد تورم باشد. اما در غير اين صورت قيمت خودرو افزايشي پيدا نمي‌کند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.