حکم جدید برای شیرزاد از سوی وزیر جهادکشاورزی

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، طی حکمی، حسین شیرزاد را به عضویت کمیسیون دائمی هیات امنای مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی کشور منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در حکم محمود حجتی آمده است: به استناد جزء ه بند ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه‌ پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، جنابعالی به عنوان عضو کمیسیون دائمی منصوب می شوید.

نظرات شما

×

Comments are closed.