حمل و نقل مسافری دریای شمال به دست فراموشی سپرده شد

سرنوشت تلخ تنها کشتی مسافری خزر

گروه امورزیربنایی-مالک کشتی میرزا کوچک‌خان با انتقاد از بی‌توجهی دولت به حمل‌ونقل دریایی مسافری خزر گفت: کشتی میرزا کوچک‌خان برای تردد حتی یک اسکله مسافری مناسب در دریای خزر ندارد و دولت هم برنامه‌ای برای ارتقا گردشگری دریایی خزر و رشد حمل‌ونقل مسافری آن ندارد.

داریوش توکلی در نشست خبری با انتقاد از عملکرد دولت و سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل بی‌توجهی به حمل‌ونقل مسافری دریای شمال اظهار داشت: حدود ۱۰ سال پیش کشتی میرزا کوچک‌خان را از نیروی دریایی سپاه پاسداران خریداری کردیم و از آن پس کشتی میرزا کوچک‌خان به نماد حمل و نقل مسافری دریای شمال و گردشگری تبدیل شد.

وی با بیان اینکه کشتی میرزا کوچک‌خان این روزها حال خوشی ندارد، گفت: متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی فقط ادعای حمایت از بخش خصوصی و توسعه دریایی را مطرح می‌کند در حالی که در این چند سال هیچ حمایتی از آنها ندیده‌ایم و از ظرفیت این کشتی بزرگ به عنوان تنها کشتی مسافری دریای خزر هیچ استفاده‌ای نمی‌شود.

مالک کشتی میرزا کوچک‌خان اظهار داشت: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی باید توضیح دهد که برای رشد حمل‌ونقل مسافری دریای شمال چه کارهایی انجام داده است، آیا کشتی مسافری به این دریا وارد کرده‌ایم و آیا از فعالان این بخش حمایت شده است یا خیر.

وی افزود: متأسفانه دولت و سازمان بنادر مانع توسعه حمل و نقل مسافری دریای شمال هستند و نه تنها اسکله ای برای تنها کشتی مسافری دریای شمال در نظر نگرفته‌اند بلکه نرخ سوخت را هم حدود ۲ ماه پیش افزایش دادند و هزینه سوخت ما از ماهی ۷ میلیون به ماهی ۲۱ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی گفت: کشتی میرزاکوچک‌خان امروز هیچ فعالیتی ندارد در حالی که برای تمدید مجوزهای بین‌المللی باید همیشه روشن باشد و ملوان‌ها و کارکنان آن روی کشتی فعالیت کنند که این خود هزینه‌بر است.

توکلی گفت: این کشتی هر ۲٫۵ سال باید به دایک برود و کنترل شود که همین موضوع فقط ۸۰۰ میلیون تومان برای ما خرج دارد. بدون احتساب دایک کشتی میرزا کوچک‌خان ماهانه ۷۵ میلیون تومان خرج دارد در حالی که هیچ درآمدی ندارد.

نظرات شما

×

Comments are closed.