«حقوق انسان»؛ پنجه در پنجه پدر محافظه‌کاری

توماس پین در کتاب «حقوق انسان» با ادموند بورک که فردی ادیب، خوش قلم و مطلع و سیاست‌ورز در بریتانیای کبیر بود، پنجه در پنجه می‌اندازد، اما توماس پین که از حریف قوی پنجه نمی‌هراسد، با همان عقل سلیم در ستایش انقلاب کبیر فرانسه و نادرستی نظام سلطنتی و درستی نظام جمهوری و مهم‌تر از همه، قانون اساسی داد سخن می‌دهد.

به گزارش ایبنا کتاب «حقوق انسان» نوشته «توماس پین» با ترجمه رامین مستقیم از سوی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان روانه بازار نشر شده است.

دیپاچه‌ای بر نسخه چاپ شده در انگلستان، نامه به جورج واشنگتن در آغاز کتاب، حقوق انسان، اعلامیه حقوق انسان و شهروندان تدوین شده در مجلس ملی فرانسه، تاملاتی در باب اعلامیه حقوق و فصل جورواجور عناوین فصول اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهند.

مترجم در دیباچه‌ای که بر این اثر نوشته درباره توماس پین می‌گوید: «او متفکری درجه یک یا مولد افکار ناب و اصیل فلسفی نیست؛ ادعای آن را هم ندارد. او متونِ «جان لاک» و «آدام اسمیت» و دیگران را خوانده و با عقل سلیم خود آن‌ها را فهیمده و می‌فهماند. در سده‌ی هجدهم که بشر از جوامع سنتی که ارزش‌های ثابت و سنن تغییرناپذیر داشتند، فاصله می‌گرفتند جزوه‌نویس فراوان بود. تاریخ، تعدادی از آنان را می‌شناسد؛ جیمز اوتیس، بنجامین فرانکلین، جان دیکنسون، جوزف وارن، توماس جفرسن، ساموئل جان‌سون، ادموند بورک، توماس پین و توماس هاتیچینسن (Hutichinson) از آن جمله هستند.

اما چرا توماس پین در جهان مهم شد؟ او انگلیسی ضدسلطنت انگلستان و آمریکایی طرفدار انقلاب کبیر فرانسه بود و جزوه‌ی عقل سلیم او در آمریکای پیش از استقلال، کاغذ زری بود که با انجیل در شمارگان پهلو می‌زد. او کویکرزاده بود. فرقه‌ای که در انگلستان تحت شکنجه و تعقیب بودند، اما کویکر نماند از فرقه اجدادی خود فاصله گرفت و آمریکاییان را به جنگیدن در راه استقلال تشویق کرد. کویکرها صلح‌طلب مطلق‌اند اما او مبارزه را انتخاب کرد. چنین انسانی نمی‌تواند توجه دیگران را در لحظات حساس تاریخ هر کشوری جلب نکند.

توماس پین این افتخار را پیدا کرد که از رعیتی پادشاه انگلستان بُبِرد و بگریزد و از شهروندان آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه شود. او ستایش‌گر انقلاب‌های فرانسه و آمریکا بود. در همین کتاب حقوق انسان از او می‌خوانیم: انقلاب‌های فرانسه و آمریکا پرتوی نوری به سراسر جهان ساطع کرده است.»

کتاب «حقوق انسان» با شمارگان ۵۰۰ نسخه در ۱۷۶ صفحه به بهای ۱۵ هزار تومان از سوی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان منتشر شده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.