حفظ سرمايه‌هاي داخلي براي خارج نشدن از کشور

 عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت:

بايد به نوعي حاکميت کارمندان جزء را خنثي کنيم و براي اين کار احتياج نيست سرمايه‌گذار خارجي وارد کنيم. همين که قادر باشيم سرمايه‌هاي داخلي را حفظ کنيم تا آنها به خارج از کشور نروند مي‌تواند براي چند سال آينده دولت اتفاق مفيدي باشد.‏
مهدي بخشنده در پاسخ به اينکه چگونه اقتصاد کشور مي‌تواند توسط بخش خصوصي احيا شود؟ گفت: هر زماني مسولان دولتي اعتقاد به اجراي اصل 44 پيدا کنند و به معني واقعي بخش خصوصي را در اقتصاد دخالت بدهند، آن زمان مي‌توانيم اين مباحث را از شعار خارج کنيم.‏
وي افزود:اقتصاد ايران متکي به درآمد‌هاي نفتي است و تا زماني که هزينه‌هاي کشور از محل نفت تامين شود، فضايي براي فعاليت و شکوفا‌ شدن بخش خصوصي وجود ندارد.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: متاسفانه به دلايل مختلف اقتصاد کشور به درآمد‌هاي نفتي و ارزي وابسته است و ارز هم در اختيار دولت قرار دارد که اين باعث مي‌شود بخش خصوصي امکان رشد پيدا نکند. همچنين شاهد هستيم که واردات به کشور قوي و توليد زمين‌گيراست به ويژه براي بخش خصوصي که مي‌خواهد در عرصه توليد فعال باشد.‏
بخشنده اضافه کرد: براي همين بخش خصوصي توانايي اينکه سرپا بياستد را نخواهد داشت، چه برسد به اينکه بخواهد در پروژه‌هاي عظيمي که در اختيار دولت است مشارکت کند.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اينکه اعتماد متقابل مردم و دولت مي‌تواند چه تاثيري بر اقتصاد کشورداشته باشد؟ تصريح کرد: در حال حاضر اين اعتماد متقابل بين دولت و بخش خصوصي وجود ندارد، ما در بخش خصوصي معتقديم که دولت به بخش خصوصي اعتماد ندارد و بخش خصوصي نيز اين اعتماد را به دولت ندارد. تا زماني که دولت به اين موضوع نگاه مي‌کند که بخش خصوصي قرار است چه چيزي بدست آورد اين اعتماد وجود نخواهد داشت.‏
وي اضافه کرد: ممکن است در بخش مديران ارشد و مياني کشور اين اراده وجود داشته باشد که بخش خصوصي در اقتصاد مشارکت کند، اما زماني که بخش خصوصي و سرمايه گذار ايراني مقيم خارج کشور مي‌خواهد وارد اين عرصه شود در پيچ‌وخم‌هاي مسائل اداري مي‌افتد، براي همين ترجيح مي‌دهد سرمايه‌گذاري‌اش را منتفي کند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.