حضورنماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهر بندرعباس / قشم/ حاجی آباد در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم


نرگس شکوهی مقدم
هرمزگان-خبرنگار جهان اقتصاد

دکتر مرادی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرهای بندرعباس – قشم و حاجی آبادجهت بررسی مسائل در بخش انرژی در پالایشگاه گاز سرخون و قشم حضور یافتند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد ، شرکت پالایش گاز سرخون و قشم در این جلسه نماینده مجلس شورای اسلامی ، مهندس نوروزی مدیر عامل و مسئولین، دهیار ، بخشدار ،رئیس شورای اسلامی روستاهای نانگ، سرخون – باغو ––قادهار جهت بررسی موارد حوزه خودحضور داشتند. احمد مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی به تشریح مسائل ، مشکلات و راهکارهای همکاری ، همدلی و مشارکت در زمینه های اقتصادی و فرهنگی پرداختند. دکتر مرادی همچنین از پتانسیل و منابع استان در بخش نفت و گاز خبر داد و بیان نمودند:با همت و تلاش و همکاری و همراهی همه جانبه مدیران و مسئولین همیشه در صحنه و خدمتگذارمردم شریف ، قدرشناس و خدوم ایران عزیز و استان بتوانیم با موفقیت زیر ساخت های اصلی در حوزه انرژی ، اقتصادی و فرهنگی را فراهم نمائیم.
وی با بیان اینکه شرکت در مراسمات و بازدید و سرکشی از تابعه مجاور تاسیسات و توجه به نیاز و درخواست های آنها که بسیار اندک و حداقل امورات های موجود میباشد، بسیار راهگشا و موثر بوده و مشارکت و همراهی مردم را در هر زمینه ایجاد خواهد  .کرد
در این نشست مهندس نوروزی مدیر عامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم ضمن خیر مقدم به دکتر مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی و مدعوین به تشریح اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته این شرکت در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی با توجه به فرآیند اجرایی مسئولیتهای اجتماعی به روستاهای همجوار پالایشگاه و مشارکت و همراهی شرکتهای تابعه ملی گاز ایران پرداختند.

نظرات شما

×

Comments are closed.