جشنواره بورس و رسانه، پیوند تجربه و دانش

پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) نوشت: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت برگزاری جشنواره بورس و رسانه را عامل افزایش انگیزه خبرنگاران دانست و گفت: دومین دوره جشنواره بورس و رسانه برگزار می شود تا برترین خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه و خبر در زمینه بازار سرمایه معرفی شوند. چنین رقابت هایی افزایش انگیزه فعالان رسانه ای این حوزه را به همراه دارد.

علیرضا کدیور با تاکید بر اینکه حوزه خبرنگاری بازار سرمایه بسیار ویژه و متفاوت با سایر حوزه های خبری است، گفت: خبرنگاران به طور معمول با داشتن اطلاعات لازم در زمینه تنظیم خبر، اصول خبرنویسی، گزارش نویسی و ارتباط گیری با افراد حوزه می تواند موفق عمل کنند، اما در حوزه بورس، شرایط کاملا متفاوت است؛ به گونه ای که اگر خبرنگاری متبحر در حوزه خبر نویسی، وارد این بخش از اقتصاد شود تا زمانی که دانش تخصصی در حوزه بازار سرمایه نداشته باشد، نمی تواند خبرنگار موفقی باشد و جشنواره بورس رسانه محلی برای پیوند تجربه و دانش خبرنگاران بورسی است.

کدیور با تاکید بر اینکه لزوم کسب دانش بورس برای خبرنگاران، ویژگی مهمی است که فقط فعالان خبر در حوزه بورس از آن برخور دارند، اظهار داشت: فعال خبری بورس باید اشراف کامل به واژه های سنگین، تخصصی و اصطلاحات بازار سرمایه داشته باشد. همچنین باید پیگیر اخبار و اطلاعات حوزه باشد. به این مفهوم که اگر فردی چند روز یا چند هفته از حوزه خبری بورس دور شد پس از بازگشت، یک الی دو روز باید اطلاعات خود را به روز و تمام خبرهای روزهای گذشته را مرور کنند تا محتوای صحیحی تولید شود.

این عضو شورای داوری جشنواره بورس و رسانه دو ویژگی را برای خبرنگاران بورسی مهم دانست و گفت: فعالان خبری بازار سرمایه باید با حوزه آشنایی کامل و به طور پیگیر و مستمر در آن حضور داشته باشند. این ها ویژگی های ممتازی است که فقط خبرنگارهای بازار سرمایه از آن برخوردارند.

کدیور با تاکید بر اینکه عمر خبرنگاری حرفه ای در بازار سرمایه کوتاه و کمتر از ۲۰ سال است، تصریح کرد: با وجود عمر کوتاه فعالیت حرفه ای در این بخش، شرایط مطالب تولیدی رسانه ها به خصوص در سال های اخیر و در مقایسه با چهار الی پنج سال گذشته از لحاظ کیفیت رشد قابل توجهی داشته است که این موضوع باعث شده سطح دانش عمومی مردم هم درباره بورس افزایش یابد.

وی با تاکید بر پیشرفت خبرنگاران بورسی از لحاظ علمی و فنی در چند سال گذشته، گفت: این پیشرفت باعث شده اطلاعات عمومی جامعه نیز در این حوزه بالا برود که پیشرفت خوبی برای جامعه ما است. البته این رشد اطلاعات فعالان خبری در سطح ایده آل نیست اما پیشرفت خوبی داشته و سواد عمومی جامعه را نیز ارتقا داده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت در ادامه اصلی ترین نیاز سرمایه گذار در بازار سرمایه را اطلاعات درست دانست و گفت: هر سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی فعال در این بازار نیازمند اطلاعات، تحلیل و آمار درست است. به گونه ای که می توان گفت هر چه میزان اطلاعات سرمایه گذاران در بازار سرمایه بیشتر باشد، میزان ریسک سرمایه گذاری و زیان کاهش پیدا می کند.

وی در خاتمه تاکید کرد: از آنجایی که اخبار و گزارش هایی که خبرنگاران در خصوص بازار سرمایه تهیه می کنند به افزایش سواد مالی سهامداران و سرمایه گذاران کمک می کند، این خبرها در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری، شناخت نهادهای مالی و صندوق ها از سوی سهامداران نقش بسزایی دارد.

نظرات شما

×

Comments are closed.