ثروتمندان انگلیسی مالیات کمتری می پردازند!

خبرگزاری آریا نوشت: به نقل ازروزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس، کمیته حساب های عمومی در مجلس عوام انگلیس در گزارشی اعلام کرد که ادعاهای دولت درباره سرکوب مالیات گریزی ثروتمندان عملی نشده است و این تغییر با وجود اقداماتی که قرار بود ثروتمندان را وادار به پرداخت سهم عادلانه خود کند، اتفاق می افتد.
نتایج تحقیقات جدید این کمیته فراحزبی نشان می دهد از زمانی که اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس (HMRC) یک واحد «خالص دارایی بالا» ( ارزش خالص دارایی افراد ثروتمند) برای تحت تعقیب قرار دادن مالیات پرداخت نشده یا فرار مالیاتی افراد ثروتمند اختصاص داد، اخذ مالیات از افراد بسیار ثروتمند یک میلیارد پوند کاهش یافته است. در عوض، مالیات بر درآمد پرداخت شده ازسوی سایر مالیات دهندگان در این مدت مشابه ۲۳ میلیارد پوند افزایش یافته است. «مگ هیلر» عضو پارلمان انگلیس که ریاست کمیته حساب های عمومی را برعهده دارد، در این باره گفت: ادعاهای اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس درباره موفقیت استراتژی اش در برخورد با افراد خیلی ثروتمند کارساز نبوده است.
وی افزود: از زمانی که اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس آن واحد اختصاصی خود را راه اندازی کرد، میزان مالیات گرفته شده از این افراد یک میلیارد پوند کاهش یافت. در این مدت مشابه، مالیات بردرآمد پرداخت شده از سوی سایر افراد دیگر نیز ۲۳ میلیارد پوند افزایش یافت.
نتایج تحقیقات این کمیته نشان می دهد که «عدم شفافیت» اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را خدشه ‌دار کرده است. در این گزارش هشدار داده شده است که این امور مالیاتی به افراد ثروتمند کمک می کند که در دسترس مالیات دهندگان دیگر نباشند. نمایندگان مجلس انگلیس از اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس خواستند تا یک «ارزیابی رسمی» از این «واحد ارزش خالص دارایی بالا» انجام دهد و نتایج آن را به کمیته گزارش دهند.
خانم هیلر در ادامه گفت: اگر قرار است مردم به نظام مالیاتی ایمان داشته باشند، در این صورت باید در قلب آن نیز انصاف دیده شود. این مسئله همچنین نیازمند کارکردن درست است. از نظر ما اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس در هر دو جنبه شکست خورده است. وی افزود: درحالی که مجلس انگلیس به دنبال اصلاحات قوانینی است که به راحتی می توانند قابل سوء استفاده باشند و برای آن تلاش جدی و سختی کرده است، اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس باید نفش قوی تری در تعریف و شناسایی اقدامات مالیاتی استفاده نشده، اعمال کند. اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس به کمیته گفت که تغییرات در درآمد مالیاتی جمع آوری شده در مدت زمان بررسی شده، تحت تاثیر تغییر درآمدی مردم بین سالهای مالیاتی برای بهره بردن از کاهش بالاترین نرخ مالیات بر درآمد از ۵۰ به ۴۵ درصد قرار گرفت. در پاسخ به این گزارش، سخنگوی اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس گفت که مطلقاً هیچ راهکار ویژه برای برخورد با ثروتمندترین افراد وجود ندارد. وی افزود: اکثریت قریب به اتفاق مردم در انگلیس، همه مالیاتی را که باید بپردازند،پرداخت می کنند و امروز فقط یک درصد از افراد با درآمد بیش از یک چهارم همه مالیات بر درآمد خود را پرداخت می کنند.
سخنگوی اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس افزود: مطلقا هیچ راهکار درمانی ویژه برای ثروتمندان وجود ندارد و در واقع ما باید با شناسایی یک به یک افراد از سوی کارشناسان اخذ مالیات، یک تحقیق موشکافانه دقیق انجام دهیم و مطمئن شویم که آنها نیز همه آن مالیاتی را که بدهکار هستند، درست مانند سایر افراد دیگر پرداخت می کنند یا خیر. وی تصریح کرد: اداره حسابرسی ملی (NAO) این رویکرد را که منطبق با بهترین رویه بین المللی است، مورد تمجید قرار داده است و تایید کرده که اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس میزان مالیات جمع آوری شده از افراد بسیار ثروتمند را افزایش داده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.