تولید ۸۷٫۹۵ میلیون لیتر بنزین درسال جاری

تولید بنزین ایران به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر و تولید گازوئیل یورو ۴ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسید

نظرات شما

×

Comments are closed.