تمدن ایران شهری مرتب در حال بازسازی خود است

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:

گروه امورزیربنایی_وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر در جهان امروز بخواهیم منافع ملی ایجاد کنیم باید منافع خود را به منافع کشورهای همسایه و منطقه گره بزنیم.

به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در دومین همایش ملی میراث فرهنگی توسعه پایدار اظهار داشت: برای گره زدن منافعمان به منافع کشورهای دیگر باید روی داشتن شبکه تجارت، حمل و نقل، بستر آکادمیک و گردشکری یکپارچه با دیگر کشورها به خصوص کشورهای منطقه کار کنیم.

وی افزود: مفهوم اصلی تمدن ایران شهری همین است که ضامن صلح و توسعه باشد و منافع ما در مفهوم چارچوب مرزهای رسمی دولت ایران نمی گنجد و فلسفه تشکیل اتحادیه اروپا و نهادهای مشابه نیز در همین نهفته است.

آخوندی ادامه داد: وقتی از تمدن ایران شهری و هویت ایرانی صبحت می کنیم از یک موضوع واپس گرایانه و جدایی‌طلبانه در منطقه صبحت نمی کنیم که موجب اختلاف و جنگ باشد، برعکس صبحت از تمدن ایران شهری، سخن از صلح و تحمل فعال در درون کشور و در بیرون از احاله منطقه و جهان است.

وی تاکید کرد: برخی ناآگاهانه از این مفهوم از ایران گفتن را با مایه های ملی گرایانه صرف نظیر استبداد رضاخانی و به مفهوم ارتجاعی آن می دانند اما با تعریف درست از این کلید واژه پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی باید یک بار دیگر ایران را بازخوانی کنیم.

وی ادامه داد: فهم من از تمدن دو پایه دارد؛ یکی تمدن به مفهوم معرفت سامان یافته یک قوم و ملت که در طول تاریخ شکل گرفته است و دوم، مفهوم نظم اجتماعی آن در یک سرزمین که این نگاه به تمدن اشاعه معرفت، زوال خرافات، ملایم شدن آداب اجتماعی، از بین رفتن خشونت و مبارزه با استبداد را به همراه دارد.

آخوندی ادامه داد: تمدن ایران شهری از ایستایی به دور است و مرتب در حال بازسازی خود است بنابراین وقتی درباره تمدن ایران صبحت می‌کنیم، از دو هزار سال پیش حرف نمی‌زنیم، ما مفهوم تمدنی را می‌خوانیم که خود را مدام نو می‌کند بنابراین ما باید با پیوست‌های تاریخی از گسست‌های راه در امان باشیم و اگر نه تمدن‌های قدیمی‌تر از ما امروز زایل شده و از بین رفته‌اند چون قدرت خلاقیت و حل مساله و به روز بودن نداشته‌اند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مفهوم مارکسیستی تمدن و ابزار تولید و مفهوم لیبرالی آن به ماهیت تکنیکی دنیای مدرن می‌پردازد و برای هر مشکل، یک راه‌حل فناورانه دارد که بسیار اغواگرایانه است اما مفهوم توسعه در ایران فن‌سالارانه است از این رو نه تنها موجب وحدت نشده بلکه چند پارچگی اجتماعی، نزول سرمایه و بحران هم به دنبال داشته است.

وی افزود: نگاه خردگرایانه «کانت» به ما کمک می‌کند و می‌گوید شکوفایی درون انسان و ساختن جهان بیرون به هم وابسته‌اند که این همان مفهوم معرفت سامان‌یافته و نظم اجتماعی جهان معادل تعریف درست تمدن است.

وی گفت: ما دچار افراط و تفریط شده‌ایم، گاهی به دنبال تسلط ذهن بر واقعیات جامعه بوده‌ایم و گاهی به دنبال تسلط علم بر ذهن، اما رفتن به دنبال جنبه فناورانه در توسعه ما را دچار گسست می‌کند بنابراین ما نمی‌توانیم از گذشته دست برداریم همان طور که نمی‌توانیم در گذشته باقی بمانیم.

وی ادامه داد: مفهوم جدیدی را رولند رابرتسون مطرح می‌کند که روند جهانی شدن و پیوستگی را با روند تشخیص‌های محلی با هم جمع کرده و می‌گوید بعد از انقلاب فناوری و ارتباطات و شکل‌گیری شبکه‌های جدید در سطح جهان و محلات، انسان‌ها موقعیتی را پیدا می‌کنند که روی یک سکوی بایستند و از شبکه ارتباطی محلی، تاریخ و جغرافیایی خود جهان را ارزیابی کنند.

وی گفت: ما نیز باید روی سکو بایستیم و به جای شناور و غرق شدن در جهان از روی این پایگاه هویت و تاریخ خود در تمدن جهانی مشارکت کنیم، با این کار هم هویت بومی خود را از دست نمی‌دهیم و هم ملت‌های جهان دارای تمدن خود بوده و از منظر خود، موقعیت خود را در جهان تماشا خواهند کرد و در حوزه سیاستگذاری نیز با درک درست از نقش و مسئولیتشان هویت خود را خواهند یافت.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: وقتی از ایران صحبت می‌کنیم از همگرایی و صلح سخن می‌گوییم و بر همین مبنا نقش و مسئولیت ایران که از گذشته، ایجاد صلح و یک‌پارچگی در منطقه بوده به ما گوشزد می‌کند تا در برابر افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تمام حوزه تمدنی ایران، نقش و مسئولیت خود را بپردازیم و در ایجاد امنیت و ثبات صلح ایران شهری تلاش کنیم.

آخوندی تاکید کرد: می‌گویند ایرانی‌ها یک مشکل مهم در منطقه و جهان دارند و آن اینکه نمی‌توانند منافع مشترکی با منطقه و جهان داشته باشند و هر گاه ایرانی‌ها به تعریف منافع مشترک می‌رسند متوقف می‌شوند، بر همین اساس اگر نتوان ایران معاصر قرن ۲۱ را بازتعریف کنیم و ایران را تنها در چارچوب مرزهای دولت و حکومت بدانیم دچار واپس‌گرایی دوران پهلوی می‌شویم.

گفتنی است، نخستین همایش ملی میراث فرهنگی توسعه پایدار، بهمن ۹۴ برگزار شد و دومین همایش نیز ۱۵ و ۱۶ مهرماه امسال با ۸ محور میراث فرهنگی توسعه پایدار، آمایش سرزمینی، راه و شهرسازی، مدیریت آب، هویت گردشگری، نوآوری و فناوری در سالن همایش‌های موزه ملی برگزار خواهد شد.

در مجموع، ۱۳۳ مقاله علمی در محورهای تعیین شده به دبیرخانه همایش ارسال و در هشت کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.