تلخی زیان بر دل سهامداران قند ثابت خراسان

مهندس امیررضا اعطاسی

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ که به حد نصاب نرسید مجمع عمومی شرکت قند ثابت خراسان ( قثابت ) که در ساعت ۱۵:۰۰ امروز در خصوص استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سایر موارد برگزار خواهد شد روند زیان سازی شرکت قند ثابت خراسان ( قثابت ) از یال ۹۳ اوج گرفته است و در همین راستا قیمت سهام این شرکت نیز در بازار بورس در یک دوران اصلاحی بلند مدت قرار دارد البت بایستی در نظر داشت که وضعیت زیان سازی شرکت قند ثابت رو به کاهش است و این امید در سهامداران ایجاد شده است که روند سود سازی شرکت بهبود پیدا کند و از این رو دوران اصلاحی قیمت سهام شرکت نیز پایان پذیرد بایستی دید شرکت برای جبران زیان های گذشته و افزایش سود آوری جه برنامه ای را در دستور کار قرار خواهد داد.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.