تعويض بخشي از خط لوله انتقال نفت مسير سخت گذر مارون ‏

گروه توسعه: به همت متخصصان منطقه اصفهان، بخش حساسي از خط لوله انتقال نفت مارون واقع در گردنه زره تعويض شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، حسن موذني رئيس تعميرات خطوط لوله منطقه در تشريح اين عمليات دشوار گفت: با اجراي پيگراني هوشمند، تورفتگي (دنت) بسيار شديد در کيلومتر 200+276 مرتفع ترين نقطه مسير مارون يعني گردنه زره واقع در ارتفاعات زرد کوه بختياري تشخيص داده شد.‏
وي افزود: اين فرو رفتگي بر اثر يک قطعه سنگ زيرين و فشار بيش از 4 متر خاک بر روي لوله بوجود آمده بود . با وجود صعب العبور بودن مسير و شرايط بد جوي، همکاران واحد ترابري و تعميرات خط با استفاده از ماشين آلات سنگين و تلاش مداوم به مدت 10 روز و حدود 1000 متر مکعب خاکبرداري، مسير تسطيح و دسترسي به محل عمليات ممکن شد.‏
‏ موذني تصريح کرد: با 13 ساعت کار مداوم، لوله معيوب که بيش از 8 سانتي متر فرو رفتگي داشت، تعويض و بدون هيچگونه هدر رفت مواد و با رعايت شرايط کامل ايمني، کمتر از زمان پيش بيني شده، به اتمام رسيد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.