تعرفه خودرو و تخلفات رانندگی – روزنامه جهان اقتصاد

تعرفه خودرو و تخلفات رانندگی

پس از مدتی وقفه در ثبت سفارش خودرو و افزایش قیمتها در این بازار، اخیرا نرخهای تعرفه و شرایط جدید اعلام شد و گویا...
۱۳۹۶/۱۰/۲۵0 DownloadsDownload