تعدیل مثبت کالسیمین با افزایش قیمت روی و دلار

مهندس امیررضا اعطاسی

amir.etasi@gmail.com

گزارش تحقق دوره شش ماهه شرکت کالسیمین ( فاسمین ) با تغییرات جزئی حسابرس روانه کدال گردید. این گزارش با افزایش قابل توجه پیش‌بینی انتهای دوره از ۲۳۲ ریال به ازاء هر سهم به ۳۴۱ ریال به ازاء هر سهم افزایش داد که این تغییر از افزایش میزان فروش، کاهش هزینه‌های مالی و افزایش درآمد‌های عملیاتی، حاصل شده است. در گزارشی توجیهی شرکت دلایل افزایش، فروش و تغییر EPS را از افزایش بهای روی جهانی و هم‌چنین افزایش قیمت دلار دانسته است. لازم به ذکر است که قیمت سهام شرکت کالسیمین  نیز از سال گذشته و در همین ایام سیر صعودی خود را شروع کرده و در هفته‌های گذشته مسیر اصلاحی را در پیش گرفته است. بایستی دید این تعدیل مثبت قابل توجه چه تاثیری در روند بلند مدت این شرکت خواهد داشت.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.