تصویب طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

سهم ایران از شیرین سازی آب خلیج فارس تنها ۲ درصد است

«دولت مکلف است نسبت به انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و شیرین کردن آن با اولویت شهرهای زاهدان و زابل اقدام نماید.»

به گزارش اتاق تهران، طرح «انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان» با هدف تأمین آب استان سیستان و بلوچستان در تاریخ اوایل تیرماه امسال با امضای ۴۳ نفر از نمایندگان، به مجلس ارائه شده است. هدف از ارائه این طرح رفع مشکلات ناشی از کمبود آب مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان از طریق شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق بحرانی استان و با اولویت شهرهای زاهدان و زابل عنوان شده است. مرکز پژوهش های مجلس اظهارنظر کارشناسی این طرح را بیان کرده است.

ماده واحده این طرح می گوید: «دولت مکلف است نسبت به انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و شیرین کردن آن با اولویت شهرهای زاهدان و زابل اقدام نماید.»

در این گزارش نوشته است: طرح «انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان» با هدف رفع کمبود آب مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با اولویت شهرهای زاهدان و زابل، به طور کلی مورد تأیید بوده و پس از رفع ابهامات و ایرادات حقوقی وارده، تصویب آن مورد تأیید است. زیرا به دلیل خشکسالی های پی در پی و همچنین اقلیم خشک منطقه، حتی تأمین آب شرب این منطقه از کشور دچار بحران جدی است و باید هرچه سریعتر اقدام عملی و جدی برای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از بحران آب در این منطقه صورت پذیرد.»

براساس این گزارش، درحال حاضر منبع تأمین بخش عمده ای از آب این استان، به خصوص مناطق مرزی شرقی و جنوب شرقی، عمدتاً از رودخانه هیرمند است که علاوه بر چالش های سیاسی برای تأمین حقابه ایران، بروز خشکسالی در کشور افغانستان نیز مانع از تأمین آب ورودی این رودخانه شده است، به طوری که تالاب های هامون با قطع آب هیرمند تقریباً به طور کامل خشک شده و وضعیت حیات و معیشت مردم منطقه با چالش بسیار جدی مواجه شده است.

طبق این گزارش: «با توجه به لزوم حفظ جمعیت در مناطق مرزی و ممانعت از مهاجرت مردم از این مناطق، لازم است هرچه سریعتر نسبت به تأمین پایدار آب در این منطقه چاره اندیشی و اقدام شود. همچنین با توجه به ماده (۳۶) قانون برنامه پنج ساله توسعه مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت شیرین سازی آب دریا برای تأمین آب شرب استان های جنوبی، می توان بخشی از کمبود آب این مناطق را با استفاده از شیرین سازی و انتقال آب تأمین کرد. درحال حاضر سهم ایران از شیرین سازی آب خلیج فارس در دریای عمان تنها ۲ درصد است درحالیکه بسیاری از مناطق جنوبی کشور با بحران جدی آب مواجه هستند. بنابراین لازم است تمهیدات لازم جهت گسترش فناوری های نوین مربوط به شیرین سازی آب دریا و استفاده از آن، با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، اندیشیده شده و سریعاً به مرحله اجرا در آید.»

نظرات شما

×

Comments are closed.