تشکیل قطب های جدید قدرت

۱۳۹۷/۰۳/۱۹

علی اکبر فرازی- دیپلمات وکارشناس روابط بین الملل

اتفاق خاص چند روز پیش شورای امنیت نشان داد ترامپ در بین نزدیک ترین متحدان آمریکا درحال تنها شدن است. نماینده آمریکا در شورای امینت چند روز پیش با کمال وقاحت قطع نامه ضداسرائیلی را وتو کرد اما از سوی دیگر قطعنامه آمریکا برای محکومیت حماس هم رای نیاورد. این وضعیت نشان می دهد قدرت های دیگر مانند روسیه ملاحظاتی در ارتباط با آمریکایی ها دارند اما وجه دیگر قضیه این است که آمریکایی دیگر نمی تواند توقع داشته باشند هرحرفی که آنها میزنند و هرچالشی که نماینده آنها در شورای امنیت مطرح می کند، مانند گذشته همراهی سایر قدرت ها را به همراه داشته باشد و به عبارت بهتر نمی تواند از شورای امنیت نظر مساعد در هر موردی دریافت کند. در نتیجه باید در انتظار بود که اتفاق جدیدی در جهان به وجود آید و متحدان آمریکا در رابطه با این کشور البته با احتیاط، به شیوه دیگری رفتارکنند. هرچند آمریکایی ها در برابر نگاه های منفی دیگران بر حمایت از رژیم اسرائیل بر مواضع خود کماکان پا برجا هستند اما دیگر مانند گذشته نمی توانند بر حمایت تمامی اعضای شورای امنیت حساب باز کنند در ننیجه بعید به نظر می رسد آمریکای ترامپ همانند گذشته بتواند بر روی متحدان خود حساب باز کند. در قدرت قرارگرفتن ترامپ در ایالات متحده آمریکا  درتحلیلی رفتار سیاسی، خود به عنوان یک پدیده جدید مطرح می شود. پدیده ای که نه تنها در سیاست داخلی آمریکا  و حتی در بعد منطقه ای نیز جدید است. البته این تحول به آن معنا نیست که ظهور ترامپ مبتنی بر استراتژی خاصی است بلکه در این معناست که عملکرد ترامپ حاوی پیام های به جامعه بین الملل است. در گذشته تحلیلگران حوزه بین الملل اعتقاد داشت دنیا در حال حرکت به سوی جهان چند وجهی است اما ظهور ترامپ به هیچ وجه این فرضیه را باطل نمی کند، بلکه در راستای تایید این  نظریه است زیرا تحرکات ترامپ بسیاری از کمپ های متحد آمریکا را به این باور سوق داده که مانند گذشته نمی توانند بر روی قول و قرارهای آمریکا حساب باز کنند و مانند گذشته با آمریکا بودن لزوما در معنای برخورداری از منابع همراهی با آمریکا نیست چرا که ترامپ با روحیه کاسب کارانه هرگونه برخورداری با کشورهای متحد آمریکا را در ظرف سود و زیان آمریکا می داند و اعتقاد دارد هر دولتی قرار است از در کنار آمریکا بودن سودی ببرد، باید هزینه آن را بپردازد.

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.