تشکیل “سازمان توسعه سواحل مکران” با منافع ملی در تضاد است

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران:

گروه امورزیربنایی-استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: سواحل مکران بخشی از استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان را دربرمی گیرد و تشکیل سازمانی مجزا و بالادستی در این حوزه با طرح های استانی تداخل پیدا خواهد کرد.

به گزارش جهان اقتصاد، وی با اشاره به ملاحظات بخشی و سرزمینی، تفکیک بخشی از سواحل و ایجاد سازمان مجزا را مخالف منافع ملی کشور دانست.

افشین دانه کار با بیان اینکه نباید به بخشی از سواحل کشور به عنوان موضوعی مجزا پرداخته شود و یک سازمان مستقل برای آن تشکیل دهیم، افزود: در تمام دنیا معمولا برای سواحل، یک طرح مدیریت یکپارچه تدوین می شود که در ایران نیز این طرح به تصویب رسیده و در سال ۹۱ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد. به دنبال آن، طرح های ساحلی سرزمینی و استانی تدوین شده اند و یا در حال تدوین است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ما در بخش سواحل، هم طرح ملی توسعه داریم و هم طرح ها و سازوکارهای استانی تعریف شده است.طبق تعاریف ساحل، بخش‌هایی از خشکی و دریا را در برمی گیرد و طرح های آمایش اطلاعات، در هر دو بخش باید انجام گردد تا در نهایت فضای مطلوبی برای فعالیت کنشگران اقتصادی برقرار شود و یک نظام کارآمد توسعه صنعتی شکل گیرد.

کارشناس توسعه سواحل عنوان کرد: با توجه به عدم تکالیف برنامه ای برای سازمان توسعه سواحل مکران و ایجاد اختلال در نظام یکپارچه سواحل، ایجاد دائمی سازمانی برای توسعه سواحل مکران توصیه نمی شود و موازی کاری، اتلاف منابع و منافع ملی را در پی خواهد داشت.

نظرات شما

×

Comments are closed.