تسهیلات بانکی و اشتغال پایدار

یکی از ابزارهای بسیار مهم برای توسعه اشتغال پایدار و رونق کسب و کار ، اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی می باشد که علاوه بر ایجاد اشتغال می توان عامل افزایش توان و ظرفیت تولید و ارائه خدمات با کیفیت بهتر شود. با توجه به افزایش جمعیت جویای کار ، بحران اشتغال و وضعیت نامناسب اقتصادی ،کسب و کارهای کوچک و متوسط می توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، رفع نیازهای جامعه ، تولید محصولات جدید ، افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند که نهایتا موجب ارتقای سطح رفاه عمومی می گردد.

برخی از اقتصاد دانان مساله تامین مالی را یک چالش اساسی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط به شمار می آورند بدین معنا که اگرتسهیلات کافی و به موقع در اختیار آنها قرار گیرد و به طور صحیح از آن استفاده شود بخش اعظمی از این بنگاهها  می توانند به حیات اقتصادی خود ادامه داده و علاوه بر اشتغالزایی موجب رونق تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار در کشور می گردند.

باورود بانکهای خصوصی به شبکه بانکی و گسترش این شبکه عظیم و افزایش تسهیلات و اعتبارات ،بررسی اثرات این تسهیلات بر وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی، اهمیت زیادی پیدا کرده است و نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که معمولا این نوع تسهیلات بیشتر برروی ایجاد فرصتهای جدید شغلی و کارآفرینی اثر بخش است  هرچند آثار مثبت آن بر تثبیت کسب و کارها و حفظ مشاغل موجود نیز مشاهده می گردد.

یکی از مهمترین دغدغه های دولتها ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری می باشدزیرا داشتن شغل مناسب و متناسب با شأن و جایگاه هر فردی می تواند منشأ هویت فردی و اجتماعی باشد و راهی برای رسیدن به سعادت انسان تلقی شود، لذا کار و اشتغال مناسب می تواند در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، روانشناسی و علمی دارای اهمیت ویژه ای باشد و باید به عنوان ضروری ترین هدف دربرنامه ریزی اقتصادی کشور در کنار رفع موانع تولید و کمک به تامین مالی بنگاها مدنظر قرار بگیرد، حال آنکه برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی باید بازارهای پولی و مالی کارا و پویا وجود داشته باشد، این بازارها اهمیت ویژه ای در نظام اقتصادی دارند و از مهمترین مولفه های افزایش رشد اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری به حساب می آیند. زیرا این بازارها علاوه بر انجام ماموریتها و رسالتهای تخصصی خود ، منابع تامین اعتبار را برای فعالیتها و بنگاههای اقتصادی فراهم می آورند.

تامین مالی یک واحد اقتصادی از مهمترین مسایل مدیریت کسب و کار است و یکی از راه های تامین مالی، استفاده از تسهیلات بانکی و تزریق نقدینگی به واحد اقتصادی می باشد این تزریق نقدینگی به بخش تولید به دلیل ثابت بودن میزان سرمایه در کوتاه مدت باعث افزایش میزان اشتغال و در بلند مدت که تسهیلات اخذ شده به سرمایه ثابت تبدیل می شود ، تغیرات تکنولوژیکی را به دنبال دارد.

بنابراین آنچه مشخص و مبرهن است این است که در نتیجه استفاده درست و بهینه از تسهیلات بانکی می توان شاهد افزایش میزان اشتغال پایدار، افزایش حجم سرمایه گذاری ، افزایش تولید ملی و همچنین افزایش قدرت سودآوری بنگاه اقتصادی بود و پر واضح است که اثربخشی و کارای نظام بانکی و نظارت و کنترل مستمر و صحیح بر آن شرط دستیابی به آثار اقتصادی مذکور می باشد و در صورت فقدان اثربخشی و کارایی در پروسه مذکور می تواند هم در بحث تخصیص و پرداخت تسهیلات و هم در موضوع مصرف آن اثرات منفی و نامناسب داشته باشد. در ایران علاوه بر بانکها و موسسات اعتباری زیر نظر بانک مرکزی، موسسات و نهادهایی همانند صندوق کارآفرینی امید، کمیته امداد خمینی (ره)، سازمان بهزیستی،بنیاد برکت، بنیاد شهید و … به منظور حمایت از تولید ملی، رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و انجام مسئولیتهای اجتماعی فعالیت دارند و چون برای پرداخت این تسهیلات  از مقررات ویژه تسهیلات اشتغالزایی تابعیت کرده و نظارتهای قبل و بعد از پرداخت را به صورت مستمر انجام می دهند به نظر می رسد که این موسسات و نهادها می توانند نقش بهتری در ایفای نقش خوددر زمینه حمایت از کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار ایفا نمایند بنابراین می طلبد که دولت و مجلس دراین شرایط بسیار حساس اقتصادی که روز به روز از نظر اقتصادی عرصه را برای محیط کسب و کار سخت تر می نماید با تقویت اینگونه نهادها و موسسات حامی اشتغال و تخصیص اعتبارات بیشتر به آنها، زمینه را برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری که نهایتا رشد اقتصادی و توسعه پایدار را به دنبال دارند برنامه ریزی نمایند.

دکتر جواد شرف خانی

مدرس دانشگاه

دکتر امین خلیلی

معاون تجهیز و تخصیص منابع صندوق کارآفرینی امید

نظرات شما