تسلیم جنگ روانی آمریکا نشویم

۱۳۹۷/۰۲/۲۴

احمد شیرزاد، فعال سیاسی

درگذشته که آمریکا کمربند تحریم ها را علیه ایران سفت کرده بود با برنامه ریزی حساب شده و گسترده ای  وارد مساله شد و تلاش کرد اجماع جهانی علیه ایران به وجود آورد حتی درجریان مذاکرات هم تا حدودی به مذاکره کنندگان ایرانی فشار آورد در پس این اجماع جهانی حتی روسیه و چین را با خود همراه کرد اما واقعیت آن است که ورود اروپایی ها به فاز تحریم ایران باعث تاثیرپذیری نظام تحریم ها بر ایران شد و از طرف دیگر  وزرات خزانه داری آمریکا نیز طی برنامه ریزی گسترده بر میزان تحریم ها به صورت ماهانه    می افزود اما با این وجود حدود ۴ سال طول کشید که تحریم های قبلی بر ابعاد گوناگون اقتصادی ایران اثر گذار شود. درحال حاضر با توجه به اینکه با وضع توافق هسته ای فشار تحریم ها برداشته شده اما ایران به تمام اهدافی که از این مذاکرات دنبال می کرد نرسید و نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی را مجذوب خود کند اما با این وجود توانستیم به حالت نسبتا عادی تری از وضعیت اقتصادی بازگردیم. در نتیجه اگر دولت آمریکا بخواهد همان وضعیت گذشته را ادامه دهد زمان زیادی لازم است و سه تا چهار سال طول خواهد کشید که فشار آمریکا آزار دهنده گردد. این مورد البته در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپایی ها مانند گذشته با آمریکا همکاری کنند. البته با کمال تاسف آثار ناشی از جنگ روانی این موضوع زودتر از تاثیرات اصلی  نتیجه خواهد داد. اکنون آمریکایی ها می دانند که از نظر اقتصادی در بازه زمانی محدود    نمی توانند بر ایران اثر جدی بگذارند. با این وجود آنها از هرخبری استفاده روانی خواهند کرد تا برتاثیرگذاری  تحریم های یک جانبه بی افزایند. برای نمونه فرض کنیم یک شرکت نفتی کوچک مذاکراتی را با ایران آغاز کرده اما اکنون ترجیه میدهد دیگر در بازار ایران حاضر نشود. چنین اتفاقاتی باعث افزایش تاثیرگذاری جنبه روانی تحریم های یک جانبه آمریکا خواهد شد. از این رو مسئولین کشورمان باید بیشتر برای  مردم وقت بگذارند و واقعیت ها را به اطلاع آنها برسانند. نباید فکرکرد که با شعار و تمسخر طرف مقابل می توان بازی را تغییر داد. طرف مقابل دارای امکاناتی است و می تواند فشارهایی را به ایران وارد کند اما اگر واقع بین باشیم و اسیر جنگ روانی نشویم می توانیم تا حدودی برجنگ روانی آمریکا فائق آییم. البته در شرایط فعلی در جامعه جهانی دولت هایی حضور دارند که زیر بار برنامه آمریکا در مقابل ایران نمیروند و آمریکایی ها نیز برای قانع کردن آنها با چالش روبرو خواهد شد. در نتیجه باید امیدوار بود و طی مذاکرات جدی اروپایی ها را وادار کرد که مستقل عمل کنند. تمامی این جریانان امکان مانور در اختیار ایران قرار خواهد داد. شرایط فعلی با زمان جلیلی تفاوت دارد که ایشان به مذاکره رفته و تنها بیانیه قرائت می کردند هیچ مانوری در آن زمان نمی توانستیم انجام دهیم. اما اکنون امکان مانور ایران در زمینه های اقتصادی و سیاسی وجود دارد. از این رو نباید اسیر بزرگنمایی ها شد. البته مشکلاتی هم برای ما به وجود خواهد آمد که در معنای از پا در آوردن ایران نخواهد بود.

نظرات شما

×

Comments are closed.