ترامپ دیوانه یا عملگرایی افراطی

۱۳۹۶/۱۰/۱۹

مهدی مطهرنیا-کار‌شناس روابط بین الملل
ترامپ یک بازیگر به ظاهر دیوانه، اما در‌ همان حال هدفمند است. او بعد از حدود یک سال از دوران ریاست جمهوری خود، نشان داده فردی اهل عمل بوده و در‌‌ همان حال اقدام به بازی‌‌های پیچیده و خطرناک می‌کند. او ریسک‌های بالا براساس هویت شغلی خود را تجربه کرده و زبان معامله و ایجاد فضای سیاست بنگاهی را در دستور کار دارد. نوع رفتار او با رهبرکره شمالی نشان دهنده همین معناست. از طرف دیگر وی تلاش دارد در ارتباط با ایران ماموریت پذیرفته شده خود در ساخت و بافت ایالات متحده آمریکا را به انجام برساند. او به دنبال این پروژه است که مقاومت موجود در تهران را بشکند و زمینه پرور ایجاد فضای مثبت در اجماع بین‌المللی علیه ایران و حاصره منطقه‌ای تهران شده و در‌‌ همان حال گسل‌های موجود در تهران را فعال‌تر مورد توجه قرار دهد. در نتیجه به‌دنبال ایجاد یک فضای معنا دار در ارتباط با برجام است. او برجام را به کنگره پاس داد وکنگره نیز با سکوت خود برجام را به ترامپ بازگردانده است. ترامپ در این مرحله چند راه جلوی خود دارد. یکی اینکه از برجام خارج شود و تبعات خروج از برجام را برای آمریکا پذیرا یاشد، تا فشارهای بین‌المللی بر ایران را افزایش دهد. آیا خروج از آمریکا از برجام باعث افزایش فشارهای بین‌المللی درمقابل تهران خواهد شد؟ باید گفت بله زیرا خروج آمریکا از برجام خروج مهم‌ترین بازیگر موجود در این زمینه است. اما برجام را ضعیف می‌کند اما از بین نمی‌برد. همین ضعف در عین حال که به سمت تهران تمایل پیدا می‌کند، سرمایه داری آزاد جهان نیز به واسطه برون آمدن آمریکا از برجام کمتر به سوی تهران توجه می‌کند اما در ‌‌نهایت آمریکا نیز در این زمینه هزینه‌های سنگینی پرداخت خواهد کرد. لذا خروج از برجام یک سناریوئ مطلوب برای آمریکا نیست بلکه سناریویی محتمل است. از طرف دیگر سناریو مطلوب آمریکا آن است که این کشور به ظاهر از برجام خارج نشود و سیاست بنگاهی ترامپ بتواند کار کرد خواص خود را داشته باشد و با وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور آمریکا به سران کشورهای جهان به ویژه سران کشورهایی که در ارتباط با ایران و خرید نفت قرار دارند زیمنه‌های نوعی بازگشت غیر رسمی تحریم‌های را فراهم کند. در نتیجه در این بافت موقعیتی ما شاهد ایجاد چنین سنارویی هستیم تا آمریکا در عین اینکه از برجام خارج نخواهد شد اما برجام را از درون تهی کند. او در در سفر اخیر خود به آسیای شرقی و جنوب شرق آسیا همین کار را کرد و تلاش دارد با ایجاد یک فضای مثبت در جهت هماهنگ شدن با اروپا ضمن اینکه از برجام خارج نمی‌شود با باز کردن پروند هسته‌ای و آنچه آنها حمایت ایران از تروریسم می‌نامند، زمینه‌های بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران فراهم آورد. او به دنبال فضایی است که پایتخت‌های کشورهای طرف معامله نفت ایران را از معامله با ایران مایوس کند. کاهش خرید نفت چین و هندوستان و کره جنوبی را باید در این زمینه ارزیابی کرد.

نظرات شما

×

Comments are closed.