تراز تجاری کشاورزی ایران همچنان منفی است

به رغم شکسته شدن رکورد رشد صادرات محصولات کشاورزی

گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران به تحلیل آمارهای تجاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در دو ماه نخست سال جاری پرداخته است. بر اساس این تحلیل، طی دو ماهه سال جاری بالاترین نرخ رشد صادرات محصولات کشاورزی در دهه ۹۰ رقم خورده است.

بررسی داده‌های آماری گمرک ایران از سوی گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد که طی دو ماه ابتدایی امسال صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از نظر ارزش، رشد ۳۴درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با سال‌های سپری شده از دهه ۹۰ بالاترین رشد را داشته است.

در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷، میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن، به ارزش یک میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار بوده که از نظر وزن،‌ سهم ۸٫۴ درصدی و از نظر ارزش سهم ۱۴٫۵درصدی از کل صادرات کالاهای غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.

میزان واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نیز در این مدت ۳ میلیون و ۳۴ هزار  تن، به ارزش یک میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار بوده که از نظر وزن سهم ۵۷٫۶ درصد و از نظر ارزش سهم ۲۳٫۵ درصد از کل واردات کشور را شامل می‌شود.

**کالاهای صادراتی

در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷، اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی شامل انواع میوه های درختی به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۳٫۶ درصد؛ انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۲٫۹ درصد؛ شیر و فرآورده های آن به ارزش ۱۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۰٫۱ درصد و زعفران ۵۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵٫۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است.

**خریداران محصولات کشاورزی ایران

بیشترین میزان صادرات به کشور های عراق، افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، فدراسیون روسیه، ترکیه و هند صورت گرفته که به ترتیب ۴۲، ۱۳٫۴، ۵٫۴، ۵٫۲، ۴٫۷، ۳٫۷ ، ۳٫۱ درصد از صادرات محصولات کشاورزی ایران سهم دارند. در مجموع ۷۷٫۵ درصد کل صادرات بخش کشاورزی به این ۷ کشور انجام شده است.

متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی ۷۱۱ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور (۴۱۲ دلار) ۷۳ درصد بیشتر است.

**کالاهای وارداتی

در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷، اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل ذرت به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار و سهم ارزشی۱۸٫۸ درصد؛ دانه سویا ۲۴۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵٫۵ درصد؛ برنج به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۱٫۵ درصد؛ روغن نباتی به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷٫۷ درصد؛ انواع میوه به ارزش ۹۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵٫۶ درصد از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذای بوده است. این کالاها در مجموع ۵۹ درصد واردات بخش کشاورزی را شامل می شوند.

متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی این بخش ۵۲۶ دلار می باشد، که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی کل کشور (۱۲۹۱ دلار) ۵۹ درصد کمتر است.

**صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ایران

کشورهای عمده صادرکننده محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ایران از نظر ارزش شامل سوئیس با ۲۵۵ میلیون دلار، هند با ۱۷۶میلیون دلار، انگلستان با ۱۶۸ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۱۴۹ میلیون دلار ، ترکیه با ۶۲ میلیون دلار، پاکستان با ۴۸ میلیون دلار و فدراسیون روسیه با ۴۴ میلیون دلار بوده که سهم ارزش واردات ایران از این کشورها نسبت به کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور به ترتیب ۱۶، ۱۱ ،۱۰٫۵، ۹٫۳، ۳٫۹ ، ۳ و ۲٫۸ درصد بوده است. این ۷ کشور در مجموع حدود ۵۷ درصد از کل ارزش واردات کشورمان در این زمینه را به خود اختصاص داده‌اند.

 تراز تجاری کشاورزی

تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در دو ماه نخست سال ۱۳۹۷، منفی۴۷۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد بهبود یافته است. در طول دهه ۹۰ یک بار در سال ۹۵ تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به منفی ۴۲۰ میلیون دلار رسید که بهترین آمار در این دوره زمانی است و کسری تراز ۴۷۳ میلیون دلاری در دو ماه ابتدایی امسال در رتبه دوم از نظر کیفیت تراز تجاری قرار دارد.

جایگاه نسبتا مناسب در تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در حالی به دست آمده است که میزان بارندگی طی ۸ ماهه گذشته از سال آبی جاری (۱/۷/۹۶ تا ۳۱/۲/۹۷) ۱۵۱٫۵ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵٫۷ درصد کاهش و در مقایسه با بلند مدت (بیست ساله) نیز ۲۹٫۴ درصد کاهش داشته است.

نظرات شما

×

Comments are closed.