تراز تجاري کشاورزي ايران صفر نمي‌شود

در حالي که وزير جهاد کشاورزي از برنامه‌اي 10 ساله براي به صفر رساندن تراز تجاري منفي هشت ميليارد دلاري کشاورزي ايران خبر داده،

وزير اسبق کشاورزي مي‌گويد اين تراز براي کشاورزي ايران هميشه منفي بوده و صفر نمي‌شود.‏
تراز تجاري بخش کشاورزي ايران که هميشه منفي بوده و طي يکسال اخير منفي هشت ميليارد دلار اعلام شد يکي از نشانه‌هاي ضعف در بخش بازرگاني کشاورزي ايران است چرا که منفي شدن تراز تجاري کشاورزي به هر ميزان به معني بالاتر بودن واردات و وابستگي آن نسبت به صادرات است که البته منفي بودن تراز تجاري کشاورزي ايران طي سال‌هاي گذشته آن هم در بالاترين حد خود (منفي هشت ميليارد دلار) چندان دور از انتظار نيست چرا که طي سال‌هاي مديريت دولت گذشته رکورد‌شکني‌هاي بسياري در واردات بي‌رويه محصولات متعدد کشاورزي به ويژه محصولات اساسي مانند گندم، برنج و غيره ثبت شد.‏
البته عيسي کلانتري، وزير اسبق جهاد کشاورزي معتقد است که تقريبا طي همه سال‌هاي پس از انقلاب تاکنون تراز تجاري ايران با توجه به بالاتر بودن نياز غذايي کشور نسبت به توليد و وابستگي ايران به واردات، منفي بوده است اما تراز تجاري کشاورزي ايران در دولت‌هاي نهم و دهم به مراتب افزايش يافت و حتي به منفي 10 ميليارد دلار هم رسيد.‏
وي افزود: با توجه به اين‌که جمعيت کشور هم رو به افزايش و منابع پايه آب و خاک نيز رو به کاهش است، به نظر مي‌رسد کاهش تراز منفي تجاري بخش کشاورزي ايران کار آساني نباشد.‏
کلانتري ادامه داد: شايد بتوان تا حدي اين تراز را کاهش داد اما بيشتر از آن نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت دارد که در شرايط موجود ممکن به نظر نمي‌رسد، چرا که توان جذب سرمايه در بخش کشاورزي پايين است.‏
وزير اسبق جهاد کشاورزي اظهار کرد: اگر طي 10 سال آينده بتوان تراز منفي تجاري کشاورزي ايران را صفر کرد کار بسيار بزرگي در کشور انجام شده است اما به نظر مي‌رسد با شرايط موجود به صفر رساندن تراز تجاري منفي کشاورزي ايران ممکن نيست.‏
کلانتري تاکيد کرد: بايد در بخش کشاورزي سرمايه‌گذاري و دانش فني افزايش يابد و از شعارهاي غيرعملي و غيراجرايي جلوگيري شود چرا که منطق اقتصادي و علمي مي‌گويد بايد در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاري کلاني طي 10 سال حداقل سالانه به ميزان 10 ميليارد دلار صورت بگيرد تا بتوان آن را تا حد قابل قبولي کاهش داد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.