تذکر کتبی سازمان هواپیمایی به آسمان

پیگیری ها نتیجه داد

روز یکشنبه ۱۲ بهمن جاری روزنامه جهان اقتصاد خبری را مبنی بر اعتراض مسافران پرواز ۵۱۱ شرکت آسمان با عنوان “۵ ساعت تحصن در هواپیمای به زمین نشسته آسمان” را منتشر کرد؛ اگرچه در روز وقوع این اتفاق پیگیری های خبرنگار ما مبنی بر پاسخگویی مسوولان شرکت هواپیمایی مذبور به نتیجه نرسید و تنها هنگام ترک هواپیما از سوی مسافران، یکی از مسوولان این شرکت اعلام کرد: “موضوع در حال حل شدن است” اما روز گذشته خبری روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که حاکی از اعلام تذکر کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به ایرلاین بود.‏
سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل تاخیر۵/۷ ساعته پرواز دیروز تهران- استانبول- تهران تذکر کتبی داد.‏
به دنبال بروز تاخیر ۷٫۵ ساعته پرواز شماره ۵۱۲/۵۱۱ شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر پروازی تهران- استانبول- تهران در روز شنبه که منجر به نارضایتی مسافران این پرواز شده بود، سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت مذکور تذکر کتبی داد.‏
شرکت های هواپیمایی موظفند با برنامه ریزی دقیق نسبت به انجام به موقع و منظم پروازها اقدام کنند و به هنگام بروز تاخیر ناخواسته نسبت به اطلاع رسانی دقیق و ارائه تسهیلات لازم به مسافران اقدام کنند.‏
اما به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و پاسخگویی مناسب از سوی مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان به دنبال بروز تاخیر ۷٫۵ در پرواز تهران- استانبول- تهران که منجر به نارضایتی مسافران این پرواز شده بود، سازمان هواپیمایی کشوری به این شرکت تذکر کتبی داد.‏
ضمنا سازمان هواپیمایی کشوری صدور مجوزهای آتی بین المللی به شرکت مذکور را مجدداً بررسی خواهد کرد.‏
سازمان هواپیمایی کشوری انتظار دارد شرکت های هواپیمایی حداکثر مساعی خود را برای انجام به موقع تعهدات و خدمت رسانی به مسافران به کار ببرند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.