تدوين برنامه جامعي براي حل پنج معضل اقتصادي

مشاور رييس جمهوري و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي کشور گفت: برنامه جامعي براي عبور از بحران اقتصادي و حل پنج مشکل اساسي در قالب دو برنامه دو و نيم ساله و پنج ساله طراحي شده است.

محمدعلي نجفي در جمع فعالان اقتصادي خراسان رضوي در اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي مشهد افزود: امروز کشور از نظر اقتصادي، سياست بين المللي و داخلي در شرايط سختي قرار دارد.
وي گفت: بر اساس آمارها، عملکرد هشت سال گذشته، صرف نظر از نيت و انگيزه اي که احتمالاً در جهت خير و توسعه کشور بوده است، به هيچ عنوان قابل دفاع نيست.
وي اظهار کرد: طبق برنامه پنجم قرار بود تورم تک رقمي شود اما دولت تدبير و اميد کشور را با تورم 41 درصدي تحويل گرفت، به طوري که بر اساس اعلام مراکز معتبر بين المللي از بين 161 کشور جهان، تنها هشت کشور تورم دو رقمي داشتند که در اين ميان ونزوئلا در جايگاه نخست و ايران، دومين کشور داراي تورم دو رقمي، آن هم به ميزان 39.3 درصد بود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، مقرر بود نرخ بيکاري هفت درصد شود که بر اساس گزارش ها، اين نرخ پارسال دست کم حدود 15درصد بود.
نجفي گفت: در همين برنامه (برنامه پنجم توسعه) متوسط رشد اقتصادي کشور هشت درصد تعريف شده بود که اين ميزان در سال گذشته، منفي 6.8 درصد اعلام شده است که نه تنها رشد اقتصادي مثبت نداشتيم، که رشد منفي بوده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.