تحریم بانکی وفساد اقتصادی

دکتر جواد شرف خانی، تحلیلگر مسایل اقتصادی

هرچندکه کشورهای اروپایی، آمریکا را در پروژه تحریم های اقتصادی ایران تنها گذاشته اند و برخی از کشورهای قدرتمند جهان به دنبال تقابل با اینگونه سیاستهای ایالات متحده هستند اما به نظر میرسد که آمریکا به تنهایی هم میتواند در خیلی از تحریمها نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشدو اثرات این تصمیم قبل از اعمال تحریم پر واضح و  بدیهی   است.

یکی از تحریم هایی که تاثیرات فراوانی برروی فساد اقتصادی دارد،

تحریمهای بانکی و بستن کانالهای نقل و انتقال پول و مسدود نمودن مبادلات ارزی در سطح بین المللی است.کما اینکه در خصوص این نوع از تحریم، به دلیل اینکه نظام پولی ، مالی و بانکی دنیا تا حدود زیادی تحت نفوذ آمریکا و واحد پول این کشور یعنی دلار می باشد بنابراین آمریکا خود به تنهایی هم میتواند بر روی اقتصاد ایران تاثیرات گسترده داشته باشد، کما اینکه بخش عمده التهاب اخیر بازار نتیجه سخنان دولتمردان آمریکا و سیاستهای ارزی آن کشور است.

با این حال در وضعیت اعمال تحریمهای بانکی، پدیده نامیمون فساد اقتصادی به دلیل انجام فعالیتهای پنهان و غیر شفاف برای دور زدن تحریمها روز به روز بزرگ و بزرگتر شده زیرا همزمان با ورود به این فضای سیاسی، اقتصادی دلالانی هستند که همانند صیاد همواره منتظر این موقعیت بوده و اتفاقا برای به وجود آمدن این شرایط نیز با استفاده از ترفند های مختلف دائما در تلاش بوده و همیشه به دنبال برنامه ها و سیاستهایی هستند که سرانجام کشور را به تحریم گره بزنند تا بتوانند از مزایای آن برای خود بهره مند شوند.

اگر یک نگاه کوتاهی به تحریمهای دور قبل داشته باشیم متوجه خواهیم شد که در آن شرایط نیز تحریمهای بانکی بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران زد. بیشترین فسادهای تاریخ ایران از دل همین تحریم های مالی و بانکی بیرون آمده است. پدیده ای به نام بابک زنجانی با سوء استفاده

تقریبی دومیلیاردیورو که رقم کنونی آن به حدود ۲۳هزارمیلیارد تومان میرسد به واسطه تحریمهای بانکی و دور زدن آنها شکل گرفت. لذا اهمیت این نوع تحریم برای مقامات کشور و مردم ایران به خوبی روشن است.

فسادهایی که در داخل این تحریم شکل میگیرد تأثیر بسیار زیادی برروی میزان اعتماد عمومی به عنوان یکی از شاخصهای مهم و یکی از  سرمایه های اجتماعی دارد و شاید به همین خاطر است که تیم مذاکره کننده کشورمان زمان و انرژی بسیار زیادی را صرف برداشتن تحریمهای مالی و بانکی صرف کرد و  باید گفت که عوارض جانبی تحریمهای بانکی از جمله فساد ناشی از جابجایی پول ممکن است با اثرات خود تحریم برابری کند و یا حتی از آن نیز بیشتر باشد، هرچند این احتمال نیز وجود دارد که امکان جابجایی و مادلات پولی و ارزی به شکل غیربانکی به صفر برسد.

بنابراین اگر به فکر پذیرفتن تحریمهای جدید هستیم. قبل از هرچیز باید

زمینه های ظهور فساد ناشی از آن را شناسایی و در جهت کنترل آن اقدامات لازم پیش بینی شود.

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.