تحریم‌ها بازگشت ناپذیرند

۱۳۹۶/۰۵/۲۱

حشمت‌الله فلاحت پیشه
عوامل بازدارنده از خروج آمریکا از برجام جدی‌ است. ترامپ به رغم تمام شعارهای عامه پسنده‌ خود دریک موضوع جامعه آمریکا را به وحشت می‌اندازد و آن شباهت رفتارهای ترامپ در سیاست خارجی به بوش پسر‌ است. بوش پسر زخمهای زیادی در دنیا ایجاد می‌کرد، زخمی که سر باز مانده و تلفات زیادی را برای جهانیان به ارمغان آورد. از سال ۱۰۰۱ تا ۲۰۱۱ آمریکایی‌ها توان مالی و حیثیتی فراوانی برای بحران‌های برجا مانده از دوران بوش پسر پرداخت کردند. به طوری که جهانیان آمریکا را مقصر اصلی بحران در چهار سوی چهان می‌دانستند. بزرگ‌ترین آسیب‌های اقتصادی را آمریکایی‌ها از این مورد مشاهده کردند زیرا برای کاهش بحران‌های مختلف باید هر ساله بودجه نظامی خود را افزایش دهند. ترامپ هم به همین شکل از ابتدای کار خود بحران‌های تازه‌ای را برای آمریکا به وجود آورده و زخم‌هایی را ایجاد کرد که برای همه دردسر ساز شده است. ضمن اینکه ترامپ، قدرت و توانایی بوش پسر را در حوزه بین‌المللی ندارد و بیش از هر چیز در ماه‌های گذشته با کاهش محبوبیت روبرو بوده. ترامپ به تیم مشخصی ماموریت داده که توافق هسته‌ای را مورد بررسی قرار دهند. اگر گزارش منفی از این هیات در مورد برجام منتشر شود، آنگاه چند احتمال محتمل است. اگر این گزارش منفی باشد آمریکایی‌ها متوسل به بندهایی از قطعه نامه ۲۲۳۱ خواهد شد. بر طبق این مورد یکی از طرف‌ها توافق وین می‌تواند، نقض برجام را خواسته و خواهان بازگشت شرایط به قبل شود. برجام دستاورد و توافق بین المللی است که بخش عمده‌ای از آثار آن بازگشت نا‌پذیر است، مگر اینکه تمامی طرفین برجام گرد‌هم جمع شده و شرایط را به قبل از سال۹۳ باز گرداند اما ترامپ می‌داند اگر آمریکایی‌ها اعلام خروج از برجام را بنمایند، چون تقاضای اعمال بندهای قطع نامه ۲۲۳۱ بر اساس گزارش نهادهایی صورت نگرفته که مسئول اعلام گزارش ‌هستند، آنگاه خروج آمریکا در این مورد، شریک راهبردی نخواهد داشت و به‌‌‌ همان میزانی که آمریکا از ضعف مشروعیت در این مورد برخوردارخواهند شد به‌‌‌ همان میزان توان عملیاتی لازم را برای بازگرداندن تحریم‌ها را نخواهند داشت. زیرا اگر آمریکایی‌ها بخواهند تحریم ایران را فراگیر کنند با موانعی در شورای امنیت روبرو خواهند بود. به رغم این شرایط ایران چون از قبل ایران خلف وعده‌ آمریکایی‌ها را پیش بینی کرده بود، روابط خود را شتابان با جهان پیش برد. از این رو اگر ترامپ توافق هسته‌ای را پاره کند، باز هم تحریم‌های بین‌المللی بازگشت ناپذیر خواهد بود
عضو کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

نظرات شما

×

Comments are closed.