تبعیض و نابرابری بین بازنشستگان کشور بالا است

در سال ۱۳۹۵ میزان میانگین مستمری بازنشستگی به ترتیب بازنشستگان صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی به ترتیب ۲۱، ۱۵ و ۹ میلیون ریال در ماه بود. میزان مستمری بازنشستگان صندوق فولاد به ترتیب ۱/۷ و ۲/۶ برابر مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی است.

با توجه به مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد، ضمن پرداخت مستمری بازنشستگان در سالهای اخیر مقرر شده که در بودجه سال ۱۳۹۷،  ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد در نظر گرفته شود. این سطح بالای پرداخت مستمری بازنشستگی در شرایطی به بازنشستگان صنعت فولاد (از جمله فولاد مبارکه) پرداخت می شود که بسیاری از این شرکتها از سود بسیار بالایی برخوردار هستند. مبالغ پرداختی به بازنشستگان فولاد از محل بودجه دولت  انجام می شود و با توجه به وضعیت خصولتی شرکتهای سودآور فولاد و سنگ آهن لازم است که این شرکتها پرداخت همه یا بخشی از هزینه های مستمری بازنشستگان خود را بر عهده بگیرند.

? بر اساس اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متوسط مستمری ماهانه بازنشستگان صندوق فولاد در سال ۱۳۹۰ در حدود ۵۶۶ هزار تومان بود، اما به دلیل اتفاقات رخ داده در این صندوق در سال ۱۳۹۱ و سوءاستفاده از مقررات مربوط به محاسبه مستمری ها عدد مذکور با رشد بیش از ۸۲ درصد به بیش از یک میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت.

 

نظرات شما

Comments (1)

عباس

بعد از هشت سال در بدری متاسفانه این روش مقایسه بی کفایتی چنین مسئولینی را می رساند که چنین تدبیری می اندیشند و اگر راست می گویید چرا با اطرافیان خود مقایسه نمیکنید و هیچ سوء استفاده ای نبوده و فقط دفاع از یک در صد حق گارگر بوده و این مقایسه هیچ ربطی به یکدیگر ندارند چون از نظر شرایط کاری و شرایط قانون کار در گذشته متفاوت بوده اند و این یک نوع شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است وگرنه با این روش باید خود و۳ فرزند تحصیل کرده بیکار خود را به اتش کشید تا مسئولین راحت بخوابند /

×

Comments are closed.