تایید تخلفات متعدد درگزارش تفحص از شرکت مس

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

 

رئیس هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران فرآیند رسیدگی به عملکردها و استخراج تخلفات، شناسایی ساختارهای معیوب افراد متخلف دولت سابق در قالب گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص را تشریح کرد.

داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: جلسات متعددی را با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران از سال گذشته برگزار کردیم.وی با تایید تخلفات و اشکالات متعدد در این بخش گفت: گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص پس از تصویب در صحن علنی اعلام می‌شود، اما همین قدر بدانید که در این بخش تخلفات و اشکالات متعددی وجود دارد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت مس کشور محور دوم ورود هیات را اکتشاف و پژوهش عنوان کرد و افزود: روند اکتشافات شرکت ملی مس در دستور کار کمیته‌های فنی قرار دارد. میزان هزینه‌ها، محل هزینه‌کردها، بررسی هزینه‌های انجام شده و صحت آنها، نتایج هزینه‌کردها، محدوده‌های مدنی خریداری شده و صحت انجام آنها، عملکرد شرکت ملی مس در بخش پژوهش و چگونگی ارتباط شرکت با دانشگاه‌ها انجام شده است.

اسماعیلی شرکتهای وابسته به شرکت ملی مس ایران را دیگر محور هیات تحقیق و تفحص اعلام کرد و افزود: شرکت‌های داخلی و خارجی زیر مجموعه شرکت ملی مس و لزوم تاسیس آنها، روابط سالم یا ناسالم هیات مدیره‌ها، مدیران عامل و شرکت‌های زیر مجموعه با شرکت ملی مس و نوع عملکرد مدیران عامل و هیات مدیره در دست رسیدگی است.

نماینده مردم سروستان نحوه فروش محصول در شرکت ملی مس را محور چهارم در حال رسیدگی هیات تحت مدیریتش اعلام کرد و افزود: بازارهای داخلی و خارجی فروش محصولات شرکت، زد و بندها و رابطه بازی‌ها و مصلحت اندیشی‌ها در خرید مواد اولیه و فروش محصول نهایی در کمیته مربوطه به دقت در حال رسیدگی است. مسائل مالی شرکت ملی مس و زیر مجموعه‌های این شرکت را توسط کارشناسان چیره دست در حال بررسی داریم.

نماینده مردم سروستان ابراز تاسف کرد: در حالی که 20 درصد سهام شرکت ملی مس باید حاکمیتی باقی می‌ماند ولی سهام این شرکت بنا به دلایلی که بعدا گزارش می‌شود واگذار شده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.