تاثیر مخرب سیستم گرمایشی سنتی بر روی گازهای گلخانه ای

در حال حاضر یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری تولید گازهای گلخانه‌ای و به تبع آن آسیب‌رسیدن به لایه ازن، گرمایش نامتعارف کره زمین، به هم خوردن شرایط اقلیمی و همچنین تهدید جان موجودات زنده است.احمد پیروی مدیرعامل شرکت شوکت با اشاره به تاثیر مخرب سیستم گرمایشی سنتی بر روی گازهای گلخانه ای گفت: با بهره‌گیری از بخاری‌های هرمتیک، تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و این امر کمک قابل توجهی به بهبود شرایط زیست‌محیطی خواهد کرد.  با داشتن تکنولوژی نوین در سیستم احتراق بخاری های هرمتیک، افزایش راندمان و کاهش چشمگیر آلاینده‌های حاصل از احتراق را شاهد هستیموی افزود: سیستم بخاری‌های ما به گونه‌ای طراحی شده که اکسیژن موردنیاز جهت احتراق را از طریق دودکش دوجداره، از فضای بیرون خانه مکش نموده و تحت هیچ شرایطی از اکسیژن محیط‌ خانه استفاده نمی‌کند. این امر باعث می‌شود که هوای درون ساختمان هم طراوت و تازگی خود را حفظ کند.پیروی درارتباط با میزان مصرف گاز کشور نیزگفت: یک درخت ده ساله میتواند در یک سال، دی اکسیدکربن حاصل از سوخت ۰۵/۱۱ متر مکعب گاز طبیعی را جذب کند. صرفه جویی در مصرف گاز به میزان ۰۵/۱۱ مترمکعب در سال معادل کاشتن یک درخت است و به ازای هر دستگاه بخاری هرمتیک ۱۲۰۰ متر مکعب گاز در سال صرفه جویی می گردد که معادل کاهش ۳۶/۲ تن گاز کربن دی اکسید حاصل از احتراق است. هر درخت سالانه میزان ۷۷/۲۱ کیلوگرم دی اکسیدکربن را جذب می کند، لذا استفاده از دستگاه بخاری هرمتیک شوکت معادل کاشت ۱۰۸ اصله درخت در سال است.

نظرات شما

×

Comments are closed.