بی‌توجهی به مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور ؛بحران کیفیت در ساخت وسازهای شهری

گروه توسعه

طبق دو ماده مهم ۱۵۵ و ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هر گونه ساخت و ساز باید با مصالح استاندارد و توسط سازندگان ذیصلاح انجام گیرد و هر ساختمان باید حداقل۱۰ سال بیمه شود. در راستای استانداردسازی مصالح ساختمانی، مطابق با قوانین و مقررات و بر اساس استاندارد ملی ایران، قوانین کاربردی مناسبی در سطح کلان برای این حوزه وجود دارد که متاسفانه توسط سازندگان و گاهی متولیان امر جدی گرفته نمیشود. بیتوجهی به این دست قوانین، سبب شده است در حوزهی ساخت و ساز با بحرانی به نام بحران کیفیت مواجه شویم.

به گزارش جهان اقتصاد، بر اساس آنچه که صاحبنظران در قالب تئوری مورد قبول مطرح میکنند، مدیریت بحران، رکن اساسی در اقدامات پیشگیرانه است. اگر تمام ارکان درگیر در پروژههای ملی با نگرش مبتنی بر برنامهریزی علمی و عملیاتی، اقدام به تامین منابع و مصالح استاندارد نمایند، به طور حتم در مواجه با بحرانها، خاصه در حوزه ساخت و ساز، دچار شگفتی و فاجعه نخواهیم شد. بنابراین، استفاده از مصالح ساختمانی  استاندارد و ایمن میتواند یکی از راههای موثر در مواجه با این بحرانها تلقی شود. بهکارگیری مصالحی مثل محصولات (کناف) که علاوه بر استانداردهای بینالمللی EN – DIN – BS – ASTM دارای گواهینامه و تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همچنین پروانه علامت استاندارد اجباری محصول باشند و یا بر طبق استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، تولید شده باشند، میتوانند به عنوان یک محصول استاندارد در دستور کار سازندگان قرار گیرند. همچنان که یکی از کارشناسان حوزه ساختمان (کناف ایران ) در بحث از بحران در کیفیت ساخت و سازهای شهری علاوه بر تائید و تاکید بر موارد فوق، به ویژگیهایی چون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا، ایمنی در برابر زلزله و حریق، عایق‌بندی حرارتی، صوتی و رطوبتی و سهولت درتعمیرات و نگهداری این محصول اشاره میکند و می افزاید: امروزه این سیستم به عنوان جایگزین روشهای سنتی در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد و پاسخگوی کلیهی نیازهای مهندسی و معماری در همهی فضاها با کاربریهای مختلف است. با توجه به شرایط مختلف اقلیمی، شرکت کناف دارای ساختارها و محصولات متفاوتی برای ارائۀ راه حل در شرایط خاص است که میتواند با افزایش عمر مفید ساختمان، کیفیت قابل قبولی را ارائه کند.

نظرات شما

×

Comments are closed.