بیست و ششمین سالگرد تاسیس روزنامه جهان اقتصاد

روز چهارشنبه بیست و ششمین سالگرد تاسیس روزنامه جهان اقتصاد برگزار شد.

روزنامه جهان اقتصاد که اولین روزنامه اقتصادی در ایران بود، بعد از بیست و شش سال هنوز هم دغدغه اقتصادی کشور و مردم را دنبال می کند و تا به امروز سعی کرده است که در همه زمینه ها به دور از جناح بندی های سیاسی حقیقت را به مخاطب ارائه کند.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.