به قلم مصطفی مالکی تهرانی / کتاب‌ نقش المان‌های شهری در تعاملات اجتماعی منتشر شد‏

کتاب نقش المان‌های شهری در تعاملات اجتماعی به قلم مصطفی مالکی تهرانی و با موضوع بهره‌گیری از اصول طراحی، گرافیک و روانشناسی در طراحی و مبلمان شهری منتشر شد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مصطفی مالکی تهرانی در کتاب‌ “نقش المان‌های شهری در تعاملات اجتماعی” قصد دارد با استفاده از اصول طراحی، گرافیک و روان‌شناسی به یک منظر شهری دست‌یابد که زمینه‌ساز ذهنی آرام و پویا شود؛ زیرا شهر مجموعه‌ای از عوامل زنده و پویا است که هویت بخشی به آن در طول زمان میسر است و این روند باید در خدمت انسان و انسان‌محور باشد. در این کتاب می‌خوانید که چگونه طراحی درست فضا، مبلمان و المان‌های شهری می‌تواند با انسان و روح او ارتباط برقرار کند و حتی باعث ارتباط بیشتر او با همنوعانش شود.‏
مالکی در مقدمه این کتاب چنین آورده‌است، خدا زیباست و زیبائی را دوست دارد.‏
این مخلوق رمز آلود یگانه خالق هستی از ابعاد گوناگونی برخوردار است که شناخت آنها برای خود او بسیار سخت و دشوار است. با گذر زمان، پرده هائی از خلقت بر او کنار می‌رود و رمزی از رموز پیدایش بر وی آشکار می‌شود. زیبائی‌پرستی، یکی از ارکان وجود انسان است که از فطرت الهی آن سرچشمه می‌گیرد. این زیبائی به معنی عام، بر تمام ابعاد وجود او سایه انداخته و نه تنها از منظر دید بلکه از شنیدن هر صوت دلنواز و زیبا، لمس هر شی لطیف، استشمام هر بوی روح انگیز و یا مزه هر خوراک مطبوع، روح او را به خالق یکتا نزدیک تر می‌کند.‏
از منظر دید، رسیدن به یک زیبائی بسیار سخت است زیرا انسان عصر جدید با دست بردن در طبیعت، استقرار اعضاء آن را به هم ریخته و این آشفتگی باعث ایجاد تصویری غیرواقعی و مغشوش از منظر دید شده و اثرات مخربی بر روح و جان انسان می‌گذارد.‏
بسیار پیش آمده که بی دلیل ناراحت یا خوشحال می‌شویم، احساس سیری یا گرسنگی، ترس یا شجاعت، حقارت یا عظمت می‌کنیم بی‌آنکه دلیل واقعی آن را بدانیم.‏
بخشی از این واقعیت به منظر دید ما و تصویری که ذهن ما ایجاد کرده و اثرات روانی آن برمی‌گردد.‏
در این کتاب سعی بر آن داریم تا با استفاده از اصول طراحی، گرافیک و روان شناسی دستیابی به منظر دید منطبق بر اصول روانی را که منجر به ذهنی آرام و پویا می گردد را بیان کنیم. از آنجا که شهر به عنوان اصلی ترین منظر تلقی می شود روی صحبت ما در اینجا با مسئولین و متولیان امور شهری، مهندسین و معماران و کلیه دست اندکاران ساخت و ساز است تا با ایجاد رویه یکسان و پیوسته با دیگر اجزا ، بتوانیم به یک ترکیب بندی آرام و پویا دست یابیم.‏
جا دارد از لطف تمامی دوستان عزیزی که در این نوشتار از محضرشان شاگردی نموده ام و با رهنمود های خود بر ارزش این کتاب افزوده‌اند تشکر نمایم و از عزیزان می خواهم تا با پیشنهادات و نظرات سازنده خود بنده را راهنمائی نمایند.‏
از آنجا که تطبیق مطالب پیش رو با مسائل شهری و معماری بسیار گسترده و وسیع بوده و از مجال این کتاب خارج می‌باشد لذا رسیدن به ترکیب بندی منطقی را بر اساس تعاریف موجود بر عهده کارشناسان محترم گذارده، تا هم از حالت کلیشه و قالب خارج شویم و هم از تعدد آرا استفاده نمائیم، و تنها با ذکر چند مثال و عکس به عنوان نمونه شاهد راه را هموار نمائیم.‏
در بخش پایانی مطلبی به عنوان سیمای شهر از منظر قرآن کریم نقل شده که این مطلب از دستاوردهای جناب آقای دکتر محمد‌تقی‌زاده می‌باشد که بدون هیچ کم و کاستی عیناً نقل شده‌است تا بدانیم خداوند تبارک و تعالی بهترین روش و اسلوب معماری را برای بشر تهیه و تدوین نموده‌است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.