بهره برداری از سامانه جامع حمل و نقل بین المللی راه آهن در مشهد

سامانه جامع حمل و نقل بین المللی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقا خدمات کمی و کیفی در ۲ حوزه ؛مشتریان و درآمدزایی در اداره کل راه آهن خراسان به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی راه آهن، نورالله بیرانوند، معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت: بهره گیری از این سامانه یکی از شاخص های پیشرو شدن راه آهن در حوزه تجارت به ویژه در سطح بین الملل و گامی در جهت بین المللی شدن مدیریت ارتباط با مشتری است.

بیرانوند افزود: با بهره برداری از این سامانه امکان یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم ها، کاهش خطای انسانی در ثبت و محاسبه ارقام و افزایش سلامت اداری میسر شده و قابلیت ارتباط با سامانه های فرا سازمانی و تکمیل فرآیند های مرتبط با حمل و نقل بین المللی و سیر و حرکت به واسطه آن مهیا شده است.

بیرانوند امکان ردیابی واگنهای حامل محمولات ترانزیتی- صادراتی و وارداتی در بخش حمل و نقل بین المللی و همچنین امکان برقراری لینک با نرم افزارهای بخش حمل و نقل بین المللی راه آهن های کشورهای همسایه را از دیگر مزایای این سامانه برشمرد و گفت: این سامانه آغازی در جهت الکترونیکی شدن محاسبات حمل بار بوده و با بهره گیری از آن در افق پیشرو امکان پرداخت الکترونیکی به صورت ۲۴ ساعته برای صاحبان بار میسر خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به بهینه سازی زمان ترانزیت و مانیتورینگ واگن های داخلی و بین المللی در حال سیر در شبکه ریلی کشور با استفاده از این سامانه خاطرنشان کرد:کنترل ترافیک بین المللی به تفکیک بار و نوع واگن در راستای تسهیل فعالیت حوزه بهره برداری و سیر و حرکت و همچنین کنترل مکانیزه بار در جهت کاهش خطای انسانی، با استفاده از این سامانه فراهم شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن با بیان اینکه امکان بررسی لحظه ای ظرفیت ترانزیت کشور و برنامه ریزی جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیت موجود در این حوزه از جمله ویژگی های این سامانه است؛ تصریح کرد: بهره گیری از این سامانه امکان برقراری ارتباط با سامانه حمل بار سایر کشورهای همسایه و مکانیزه کردن تبادل و ثبت اطلاعات در حوزه تعرفه و تخفیفات موجود را میسر کرده و می تواند زمینه جذب بیشتر بار را مهیا کند.

گفتنی است این سامانه با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل، مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات، مدیر پروژه بازرگانی بین الملل، مدیر کل راه آهن خراسان و روسای گروههای فناوری ارتباطات و اطلاعات مناطق راه آهن، در اداره کل راه آهن خراسان به بهره برداری رسید.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.