بستری شدن دوباره جعفر والی

دختر جعفر والی اظهار کرد که به دلیل شرایط ضعیف جسمانی این بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون، انتظار رسیدگی بیشتری از سوی تیم پزشک معالج قبلی داشته است.

به گزارش آنا، فرنگیس والی درباره شرایط و وضعیت جسمانی جعفر والی که مجددا در بیمارستان بستری شده است، گفت: حدود ۱۳ روز پیش به دلیل عفونت ریه پدر را در یکی از بیمارستان های تهران بستری کردیم که در ابتدا در سی سی یو و سپس به بخش منتقل شد. در ۴ روز ابتدایی بستری شدن پدر در آن بیمارستان، موفق به گفتگو با هیچکدام از پزشکان معالج وی نشدم.

وی اظهار کرد: آقای والی با پای خودش به بیمارستان رفت ولی بیماری و تنگی نفس او را ضعیف کرد. بعد از چند روز پزشکان با وجود ضعف فیزیکی اعلام کردند که حال وی خوب شده و می تواند از بیمارستان مرخص شود. ۲ روز بعد از انتقال آقای والی از بیمارستان به منزل دیدم که پای او ورم کرده است. با پزشک معالج بیمارستان تماس گرفتم و گفت که ۲ روز بعد پدر را برای انجام آزمایش به بیمارستان ببرم.

 

وی ادامه داد: برای انجام آزمایش ها در روز مورد نظر چند ساعتی را در بیمارستان بودیم. بعد از انجام آزمایش قرار شد تا یک هفته بعد به بیمارستان مراجعه کنیم اما دیدم که وضع آقای والی خوب نیست و تصمیم گرفتم که ساعت ۲ صبح او را به بیمارستانی دیگر ببرم.

فرنگیس والی یادآور شد: متأسفانه در پرونده ترخیص آقای والی که از سوی بیمارستان قبلی داده شده، هیچ توضیحاتی درباره بیماری و اقداماتی که برای درمان وی انجام شده وجود ندارد و از این رو تیم پزشکی جدید باید کار درمان را از صفر شروع کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جعفر والی در بخش سی سی یو بستری شده است، تأکید کرد: پدر من در بیمارستان قبلی ۱۲ روز بستری بود و من انتظار رسیدگی پزشکی بهتری از پدرم داشتم.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.