برگزاری همایش تعاون، توسعه آموزشی و اشتغال پایدار

با هدف ترویج فرهنگ مشارکت و کار جمعی، گسترش فرهنگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار، تشکیل و تقویت مدارس غیردولتی به ویژه تعاونی و شکوفایی اقتصاد تعاونی‌، همایش تعاون، توسعه آموزشی و اشتغال پایدار ۳۰ بهمن ماه جاری برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، آناهیتا اصلاح پذیر – دبیرکل همایش تعاونی، توسعه آموزشی و اشتغال پایدار – با تاکید بر نقش مدارس تعاونی در تقویت نظام آموزش کشور و توسعه عدالت آموزشی بر ضرورت برگزاری این همایش تاکید کرد.

وی گفت: مدارس غیردولتی به طور تاریخی با دموکراتیک کردن حوزه آموزش و ایجاد نوآوری در آن پا به عرصه گذاشته‌اند و اکنون وقت آن رسیده که نسبت این دست مدارس با خاستگاه آنها مورد پرسش قرار بگیرد و نقش ساختاری این مدارس بازبینی شود.

دبیرکل همایش تعاونی، توسعه آموزشی و اشتغال پایدار، پیامد فضای قطبی شده آموزش در جامعه ایران را شکافهای اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: برای برون رفت از چنین معضلی باید به بحث مسئولیت‌های اجتماعی مدارس پرداخت تا راهی به سوی برون‌رفت از وضعیت کنونی باشد.

اصلاح‌پذیر از دیگر ضرورت‌های برگزاری این همایش را مساله زنان به عنوان یک دغدغه تاریخی عنوان کرد و گفت:طرح مساله زنان در چارچوب موضوع تعاون، بازگشتی به ضرورت جلب مشارکت اقتصادی و اجتماعی  زنان است که پیامدهای مهمی خواهد داشت و می‌تواند در قالب موانع مشارکت و شرایط تسهیل‌کننده جلب مشارکت زنان مطرح شود.

وی ادامه داد: امکان تشکل‌یابی زنان از طریق تعاونی پیشنهاد راهی عملی برای جلب مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنهاست.تعاونی یک تشکل حقوقی است که با روش دموکراتیک کردن و با خودگردانی اعضا اداره می شود و از این جهت فرصت مناسبی برای فعالیت زنان تلقی می‌شود.

به گفته دبیر کل همایش تعاونی، توسعه آموزشی، اشتغال پایدار، جایگاه زن در خانواده و رابطه نهاد خانواده و فرهنگ مشارکت‌جویی، نقش خانواده در انتقال چنین فرهنگی و تحقق خانواده مدنی در گفتمان تعاون رابطه‌ای دو سویه و مهم است.

اصلاح‌پذیر با بیان اینکه وضعیت تعاونی در ایران از شرایط مطلوبی برخوردار نیست، گفت: تقویت فرهنگ مشارکت و تعاون به تقویت بخش سازمانی آن یعنی تعاونی‌ها منجر خواهد شد و روح جمعی و مشارکت پذیری را در جامعه گسترش خواهد داد.

نظرات شما

×

Comments are closed.