برگزاري مجمع عمومي شوراي بازرگانان ايران و هند ‏

نویسنده: تجارت

گروه بازار: ابتدا ابراهيم جميلي رئيس شوراي ايران و هند طي سخناني با اشاره به اهميت هندوستان بعنوان يکي از مهمترين طرف هاي تجاري ايران اظهار داشت هنوز با توجه به پتانسيل هاي موجود، همکاري و مبادلات تجاري گسترده نمي باشد و بايستي با شناسايي مشکلات و برنامه ريزي دقيق نسبت به افزايش مبادلات گام برداريم.‏

وي ضمن برشمردن فعاليت هاي انجام شده، برنامه هاي آتي شورا را برشمرد و همکاري دوجانبه جهت حضور سرمايه گذاران هندي در ايران را از الويت هاي کاري شورا برشمرد و اعلام نمود در آينده نزديک يک هيات بزرگ تجاري با همکاري اتاق ايران عازم هند خواهد شد. ‏
در اين جلسه انتخابات هيات مديره نيز انجام و در نتيجه ابراهيم جميلي، جمشيد خليلي، مصطفي ناظري، محمد مهدي طباطبايي، فريد صباحي و احمد زارعي بعنوان هيات مديره انتخاب و همچنين هاشم حاج علي اکبري بعنوان بازرس شورا برگزيده شد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.