برنامه ۹ گانه علی ربیعی برای تصدی‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم که از سوی رئیس جمهوری برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازهم معرفی شده، برنامه‌های ۹ گانه خود را امروز (شنبه/۲۱ مرداد) برای تصدی وزرات کار اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی دولت یازدهم که از سوی «حسن روحانی» رئیس جمهوری برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازهم معرفی شده، برنامه‌های ۹ گانه خود را  برای وزرات کار اعلام کرد.

سرفصل‌های ۹ گانه برنامه‌های علی ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه دوازدهم به شرح ذیل است:

برنامه اول: برنامه ملی فقر زدایی و کاهش نابرابری

برنامه دوم: برنامه جامع حمایت با  تأکید بر کاهش آسیب های اجتماعی

برنامه سوم: برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی

دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سال ۹۶ به شرح زیر است:

  • بستر سازی در جهت کاهش نرخ بیکاری متناسب بااهداف برنامه ششم توسعه
  • بستر سازی نرم افزاری لازم به منظور افزایش اشتغال هم راستا با سایر برنامه های اقتصادی
  • حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به ۸۰ درصد از شاغلان موجود کشور
  • ارتقای مهارت و اشتغال پذیری جویندگان کار

برنامه چهارم: توانمندسازی، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی

برنامه پنجم: ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی  د رجامعه ک ار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی

برنامه ششم: پایدار سازی صندوق های بازنشستگی

برنامه هفتم: تبدیل بنگاه های اقتصادی وابسته صندوق ها به پیشران اقتصاد ملی

برنامه هشتم: توسعه تعاون

افزایش تعداد فرصت های شغلی از ۷۵ هزار و ۷۲۱ نفر به ۱۱ هزار و ۲۷۸ در پایان سال ۱۴۰۰

افزایش پوشش اعضای تعاونی ها در کشور در سال از ۱۳٫۰۵ درصد به ۱۳٫۱۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰

برنامه نهم: توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار

نظرات شما

×

Comments are closed.