برجام وسردر گمی سیاسی ترامپ

۱۳۹۶/۰۷/۱۹

*حسن هانی زاده
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا که همچنان در خصوص چگونگی بر خورد با برجام دچار سر درگمی سیاسی شده قرار است طی روزهای آینده نظر نهائی خود را در زمینه این توافقنامه بین المللی اعلام کند.دونالد ترامپ در طول دوران مبارزات انتخاباتی خود برای جلب آراء لابی صهیونیستی وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات برجام را لغو خواهد کرد.اما دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید در خصوص برجام دچار تردید شد زیرا تیم سیاسی وامنیتی وی هشدار دادند که اگر رئیس جمهوری امریکا بطور یکجانبه این توافقنامه را لغو کند با یک چالش جدی جهانی مواجه خواهد شد.دلیل این امر این است که این توافقنامه یک توافقنامه بین المللی است که کشورهائی مانند روسیه ،چین ،انگلیس ،فرانسه ،آژانس بین المللی انرژی هسته ای واتحادیه اروپا ان را مورد تایید قرار داده اند.در حقیقت برجام برآیند یک اراده جمعی در جامعه جهانی برای تعامل سازنده ودلپذیر با جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین شناخته شده بین المللی است.
ثبت این توافقنامه در دبیر خانه سازمان ملل به عنوان یک سند رسمی جهانی ،نشان میدهد که برجام از یک اعتبار بین المللی بالائی بر خوردار است وخروج یک یا دوکشور از این توافقنامه ،به اعتبار ان خدشه وارد نمی کند.یوکیو امانو مدیر کل آژانس انرژی هسته ای در طول دو سال گذشته با انتشار ۸ بیایه فصلی بارها بر پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود تاکید کرده است.بازرسان آژانس در طول ۲ سال اخیر بارها بطور سر زده از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند وهیچ نشانه ای مبنی بر نقض برجام از سوی ایران مشاهده نکرده اند. اما دونالد ترامپ در طول ۹ ماه گذشته بارها تهدید کرده که از برجام خارج خواهد شد که این تهدید موجب شد تا بسیاری از اعضائ تیم وی در اعتراض به رفتار غیر منطقی ترامپ از سمت های خود استعفا کنند.اظهارات متناقض رئیس جمهوری آمریکا نشان میدهد که وی دچار پارادوکس سیاسی شده و مسائل سیاسی و نفوذ معنوی ایران در منطقه را دستاویزی برای خروج از برجام قرار داده است.انگلیس ،فرانسه ،المان ،روسیه وچین هشدار دادند که اگر دونالد ترامپ از برجام خارج شود این کشورها همچنان به تعامل خود با جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهند داد.به لحاظ اعتباری اگر دونالد ترامپ بصورت یکجانبه برجام را لغو کند با واکنش های منفی جامعه جهانی مواجه خواهد شد وتنها رژیم های صهیوینستی وعربستان از ترامپ حمایت خواهند کرد.
جامعه جهانی به این نتیجه خواهد رسید که امریکا در تعاملات بین المللی طرف قابل اعتمادی نیست وبه توافقات بین المللی احترام نمی گذارد.برآیند گزارش ها نشان میدهد که دونالد ترامپ به دلیل پی آمدهای حقوقی ناشی از خروج یک جانبه از برجام، ممکن است توپ را در زمین کنگره آمریکا پرتاب کند تا تصمیم گیری را نهائی بعهده این نهاد واگذارکند.از سوی دیگر لغو برجام از سوی دونالد ترامپ این حق را به جمهوری اسلامی میدهد که به نقطه قبل از توافقنامه برجام باز گردد و فعالیت غنی سازی را به آهنگی سریعتر از سر گیرد.همچنین در داخل ایران نیز نوعی اجماع عمومی در سطح ملی ومیان طیف های سیاسی ایجاد خواهد کرد که نمی توان تحت هیچ شرایطی به امریکا اعتماد کرد.لذا در صورت اقدام رئیس جمهور امریکا یا کنگره این کشور برای لغو یکجانبه برجام ،جمهوری اسلامی ایران گزینه های کاملا منطقی وقابل قبولی برای تقابل با زیاده خواهی امریکا در اختیار دارد که در زمان ومکان مناسب این گزینه ها را عملیاتی خواهد کرد.
+کارشناس روابط بین الملل

نظرات شما

×

Comments are closed.