بدمصرفی‌ گسترده آب درکشور

وزیر نیرو تاکید کرد:

موضع گیری صرف انتقادی از مسئله آب مشکلی را حل نمی‌کند

گروه امورزیربنایی-وزیر نیرو خواستار اجتناب از تقسیم مسئله واحد آب شد و گفت: اگر عالمانه و با تدبیر و احساس مسئولیت مشترک به مسائل آب کشور پرداخته نشود، قابلیت کور کردن گره‌های زیادی را در سطح جامعه خواهد داشت.

به گزارش جهان اقتصاد، رضا اردکانیان در جمع بندی نتایج اولین اجلاس هم اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست افزود: در عین حال اگر با تدبیر، هوشمندی و حس مسئولیت مشترک به این امر پرداخته شود و همه توان خود را صرفا نه در قالب جمع حاضر بلکه سایر انضباط‌های موجود در عرصه علم، پژوهش و تجارب اجرایی لازم به کار بگیریم، قطعا حل و فصل این موضوع می‌تواند راهنمایی برای توسعه کشور در سایر زمینه‌ها باشد.

وزیر نیرو تصریح کرد: به همین سبب امروزه در دنیا به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک این باور وجود دارد که نوع مدلی که کشورها و حکومت‌ها برای حکمرانی و حل و فصل مسائل آب انتخاب می‌کنند، به نوعی معرف سطح توسعه یافتگی آن دولت‌ها است.

اردکانیان تاکید کرد: در این بین بخش‌های مختلف می‌توانند صرفا بر کوتاهی‌های هم انگشت بگذارند و به تعبیری با در حاشیه امر قرار دادن خود و درگیر نکردن خویش از موضع صرف انتقاد با مسئله برخورد کنند و یا اینکه گذشته چراغ راه آینده باشد و با درک ابعاد وسیع این موضوع بنابر یک هم افزایی جدی و هوشمندانه گذاشته شود و به سمت حل مسئله حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما همچنان این فرصت را داریم که کماکان از همان موضع انگشت گذاشتن بر ضعف‌های یکدیگر حرکت کنیم و ترجیح ما در این باشد که مسئله واحد آب به بخش‌های مختلف تقسیم شود و در بخش‌های مختلف به زیربخش‌های متعدد و این تقسیم بندی به همین شکل ادامه پیدا کند ولی با انتخاب این روش در شرایط حاضر با جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، با تقاضاهای وسیع و بدمصرفی‌های گسترده در کشور گرفتاری‌های بزرگتری در پیش روی ما خواهد بود و این مشکلات تاثیر خود را بر سایر شئون اجرای امور و برنامه‌های توسعه و مدیریت کشور نشان خواهد داد.

وزیر نیرو خطاب به حاضران در این هم اندیشی گفت: اگر این جمع حاضر و جمع‌های این چنینی که با توجه به خاصیت چند انضباطه بودن آب و جمع‌های دیگری نیز می‌توانند به آن اضافه شوند، حرکتی را در سطح ملی به صورت نظامند و با برنامه شروع نکنند و توجه جدی به کمبود فرصت‌ و زمان نداشته باشند، مطمئنا شیوه‌های دیگر همچون افزایش بارش‌ها و منابع مالی نمی‌توانند مسائل ما حل و فصل کنند.

وی تاکید کرد: هر چه سریعتر بایستی با روش‌های مختلف هم در مجموعه وزارت نیرو و هم در داخل سازمان دولت بین وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها و هم در مجموعه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین در ارتباط با سایر قوا و در صحنه افکارعمومی به سمت تعریف مسئله واحد آب به پیش برویم.

اردکانیان به بایدهای این بخش اشاره کرد و گفت: ما باید بتوانیم هر چه سریعتر و در مقیاس‌های محلی منافع موجود در این بخش را تعریف کنیم که اگر این امر صورت نگیرد، مسلما گفت‌وگوی ذینفعان به جلسات اصحاب دعوا تبدیل خواهد شد. اگر بنا باشد نفع مشترکی تعریف شود، مطمئنا هر کدام از طرفین موضوع با دعوای خود در پی منافع خود وارد بحث خواهند شد و هیچ فضای امکان پذیر قابل ملاحضه‌ای ایجاد نخواهد شد.

وی در تکمیل این بخش از سخنان خود تاکید کرد: ما ناگریز از این هستیم که در عین اینکه در سطح کلان ملی تفکر و برنامه‌ریزی می‌کنیم، در حوزه‌های کوچک‌تر در مقیاس استان‌ها، زیربخش‌ها و دشت‌ها قادر باشیم راه‌حل‌هایی برای حل مسائل کوچک در سطح مناطق داشته باشیم که تحقق این امر نیز مستلزم توانمندی در تعریف نفع مشترک است. با نفع مشترک و بیان نفع مشترک است که می‌توان مصرف کنندگان به ویژه در بخش کشاورزی را به پای میز همکاری کشاند.

وزیر نیرو از تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به عنوان تصمیم هیئت وزیران سخن به میان آورد و افزود: بایستی توان خود را به کار بگیریم تا این سازوکار جواب دهد. براساس همین سازوکار می‌توانیم اختیاراتی را از سطوح ستادی به سطوح اجرا در استان‌ها تفویض کنیم. اگر ظرفیت برنامه‌ریزی، تولید راهکار و آینده نگری کافی وجود داشته باشد ما در سطح استان‌ها قادر خواهیم بود برخی از مسائل کهنه را هر چه سریعتر حل کنیم.

وزیر نیرو خواستار نزدیک شدن متخصصان علوم آب و محیط زیست به بخش کشاورزی کشور شد و افزود: اینگونه اجلاس‌ می‌بایست با مشارکت سایر بخش‌ها ادامه پیدا کند. یکی از راه‌کارهای موثر و عرصه‌هایی که ما تجربه نکرده‌ایم، نزدیک تر شدن و همکاری نزدیک‌تر با بخش کشاروزی کشور چه در سطح سازمانی میان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و چه در سطوح بخش‌های مختلف مربوط به تحقیق و پژوهش است.

اردکانیان عنوان کرد: این موضوع از مسائلی است که برای آن برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا مسئله مشترک در جمع‌های مشترک مطرح شده و ابعاد مختلف آن دیده شود، نقطه نظرات به ظاهر مخالف مطرح شود و از دل یک تعامل سازنده با اتکا به احساس مسئولیت مشترک بتوانیم راه‌حل‌های برای این موضوع پیدا کنیم.

نظرات شما

×

Comments are closed.