باید آب موردنیاز برای تامین امنیت غذایی فراهم شود

وزیر نیرو در حاشیه حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد:

گروه امورزیربنایی-وزیر نیرو با تاکید بر اینکه دولت تمام قد مدافع حقوق قانونی کشاورزان است، گفت: چه برای کسانی که حقابه دارند و چه برای کسانی که حقابه ندارند و بخشی از چرخه مهم تولید ملی کشور هستند بایستی آب برای آن‌ها فراهم شود تا بتوانند امنیت غذایی کشور را فراهم کنند.

به‌گزارش جهان اقتصاد، رضا اردکانیان در حاشیه حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغه نمایندگان خانه ملت برای سرعت دادن به طرح‌های مهار آب‌های خروجی از کشور، گفت: طرح‌های این حوزه سالیان متمادی است که در کشور در حال اجراست و بخش قابل توجهی از منابع آن نیز توسط صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از طرح‌های این بخش اجرا شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کنند، ادامه داد: تکمیل طرح‌های مهار آب‌های مرزی نیازمند کمک دیگری از منابع مالی کشور است که امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانیم این منابع را تامین و طرح‌های یاد شده را به اتمام برسانیم.

وزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه توزیع عادلانه حقابه در کشور، گفت: حقابه‌ها از سالیان دور و حتی قبل از شکل‌گیری قوانین عادی فعلی و نیز در قانون مدنی کشور و پس از آن در قانون ملی شدن آب و قانون توزیع عادلانه آب مورد اشاره قرار گرفته، محترم بوده و رعایت شده است.

اردکانیان تاکید کرد: طبیعتا زمانی که با کم بارشی و خشکسالی مواجه هستیم در این صورت اولویت آب شرب و تامین آن برای مردم مطرح است. زمانی که از اولویت آب شرب سخن گفته می‌شود یعنی اینکه از کاهش موجود، کاهش بیشتری به سایر بخش‌ها و از جمله حوزه کشاورزی داده می‌شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه کشاورزان این موضوع را درک کرده‌اند و در این زمینه نیز با دولت همکاری داشته‌اند؛ دولت هم در این بین به وظیفه خود عمل کرده و به جبران مضیقه‌ای که برای معیشت کشاورزان فراهم گشته سعی شده است تا به تناسب شرایط این مضایق را هم کاهش بدهد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در این بین نکات حقوقی وجود دارد که طبیعتا ما دست اندرکار آن هستیم و با بخش‌های حقوقی دولت و نمایندگان مجلس بایستی سازوکارهای را فراهم کنیم تا اطمینان خاطر برای حقابه داران در حوضه‌های آبریز مختلف کشور فراهم باشد که چنانچه در سال‌‌هایی همچون امسال و یا سال‌های آتی کم بارشی‌ها موجب شود که تامین حقابه‌ها با کمبود‌های مواجه باشد ترتیبات قانونی برای آن چه خواهد بود و حقابه‌ها چگونه خریداری شوند.

اردکانیان با تاکید بر اینکه دولت تمام قد مدافع حقوق قانونی کشاورزان است، گفت: چه برای کسانی که حقابه دارند و چه برای کسانی که حقابه ندارند و بخشی از چرخه مهم تولید ملی کشور هستند بایستی آب برای آن‌ها فراهم شود تا بتوانند امنیت غذایی کشور را فراهم کنند.

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.