بازدید های روز اول در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

تشریف فرمایی جناب آقایان مهندس شیخان،مهندس هوشیاری، مهندس امینی یکتا، مهندس فرمانی ، مدیران عامل محترم شرکتهای تابعه هلدینگ سیمان تامین و سیمان فارس و خوزستان و هئیت همراه را در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست گرامی میداریم.

نظرات شما

×

Comments are closed.