بازدید خبرنگاران پارلمانی از یزد و شهرستان های اطراف آن

جمعی از خبرنگاران پارلمانی به دعوت محمدرضا تابش« نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی»، ابتدا از پروژه های صنعتی و مکان های تاریخی در اردکان و سپس از یزد و میبد و مهریز و سریزد دیدن کردند.

نظرات شما

×

Comments are closed.