اگر اقتصادی فکر نکنیم بودجه صندوق تمام می شود

پاسخ رئیس صندوق نوآوری به انتقادات

گروه تولید-رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پاسخ به انتقادات از این نهاد مالی گفت: ما به صورت سرمایه ای و بر اساس اساسنامه خودمان عمل می کنیم و اقدام ما هیچ گونه موازی کاری نیست.

به گزارش جهان اقتصاد، بهزاد سلطانی در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر انتقاداتی که به عملکرد این صندوق وارد شده است، اظهار داشت: ما باید یا مثل ادارات به صورت هزینه ای و یا مثل بانک ها به صورت سرمایه ای عمل کنیم.

وی افزود: اگر قرار است هزینه ای باشیم دولت باید هر ساله بودجه ای در اختیار ما قرار دهد و در سال دیگر دوباره بودجه ای به صندوق اختصاص دهند تا این میزان بودجه در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بگیرد؛ اما دولت چنین بودجه ای ندارد.

سلطانی اظهار داشت: اما بر اساس اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ما به عنوان نهاد سرمایه ای عمل می کنیم به این صورت است که دولت بودجه ای در اختیار صندوق قرار می دهد و صندوق باید با سود سپرده خود که از سوی دولت به عنوان بودجه واریز می شود شرکت های دانش بنیان را حمایت کند این موضوع در اساسنامه تصویب شده و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه اگر در اساسنامه تغییری صورت گیرد و سپرده گذاری نداشته باشیم ما همین کار را انجام می دهیم، گفت: برخی می گویند که از اصل سرمایه وام دهیم اگر این امر محقق شود، بودجه صندوق به اتمام می رسد و نمی توانیم به خوبی از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و به آنها  تسهیلاتی ارائه دهیم. ما مشکلی نداریم که از اصل سرمایه تسهیلات ارائه دهیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: موضوع سپرده گذاری در هیات امنا صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده است؛ باید صندوق مانند شرکت ها اقتصادی عمل کند زیرا نمی تواند همانند وزارت علوم و معاونت علمی به صورت هزینه ای از شرکت ها حمایت داشته باشد. اگر اقتصادی فکر نکنیم بودجه صندوق تمام می شود.

به گفته وی، هیچ شرکتی نیست که بگوید صندوق تسهیلاتی ارائه نکرده مگر اینکه از صندوق حمایت نشده باشد؛ آن شرکت هایی که اعتراض دارند یا نتوانسته اند تسهیلات صندوق را دریافت کنند و یا رقم بالایی تقاضا داشته اند.

سلطانی خاطرنشان کرد: حدود ۳۵ درصد از شرکت های دانش بنیان در پارک ها زیر نظر وزارت علوم، ۳۳ درصد شرکت ها در مراکز رشد پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، ۲۰ درصد شرکت ها در مناطق آزاد زیر نظر وزارت صنایع، ۵ درصد شرکت ها مرتبط با ستادهای معاونت علمی هستند.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: به در نظر گرفتن این شرایط، صندوق نوآوری و شکوفایی هیات امنایی طراحی شده که هر چهار وزیر برای تصویب سیاست ها در خصوص شرکت های دانش بنیان حضور دارند و صندوق می تواند به این شرکت ها تسهیلات ارائه کند.

وی با بیان اینکه کار وزارت علوم و معاونت علمی در رده سیاست گذاری است، گفت: کار صندوق نوآوری و شکوفایی اجراست. این موضوع در کل دنیا همین گونه پیش می رود و نمی توان گفت که موازی کاری است.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: دو صدم درصد سرمایه بانک ها به شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته که این موضوع باید به ۱۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه بدهی دولت به شرکت های خصوصی بالاست ولی این موضوع رو به کاهش است، گفت: ۹۲ هزار میلیارد تومان برابر با میزانی است که از این بدهی ها اعلام شده که بخشی از آنها دانش بنیان است.

وی در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر گفت: تعداد این صندوق‌ها کم است و تنها پنج صندوق به صورت VC یا خطرپذیر فعالیت کرده و مابقی صندوق‌ها به صورت لیزینگ و یا ضمانتنامه‌ای عمل می‌کنند.

سلطانی اظهار کرد: برآورد می‌کنیم که تا سه سال آینده ۵۰ صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر را ایجاد کنیم.

وی در خصوص دیگر برنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اشتغالزایی شرکت‌های دانش‌بنیان که از سه ماه قبل راه‌اندازی شده و استقبالی از آن نشده، از دیگر اقدامات ما به شمار می‌رود.

سلطانی همچنین در رابطه با این خدمت اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی به ازای هر نیروی لیسانس به بالا که شرکت‌های دانش‌بنیان استخدام می‌کند، می‌تواند ۲۰ میلیون وام با بهره ۴‌ درصد از صندوق بگیرد؛ شرکت‌ها سالانه می‌توانند به اندازه ۵ نفر وام دریافت کنند.

نظرات شما

×

Comments are closed.