اهمیت صنعت بیمه در برنامه های دکتر دژپسند

مسعود بادین عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه آسیا

بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای کارامد مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر جامعه است که موجبات گسترش رفاه اجتماعی را فراهم می آورد. رشد سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد نیز از فواید بیمه و رشد روز افزون آن است .  صنعت بیمه یکی از شاخص های توسعه یافتگی و پشتیبان همه فعالیت هاست .در این مجال ابتدا به تکالیف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه ششم توسعه(دکتر دژپسند در تدوین این برنامه نقش اساسی داشته اند ) برای صنعت بیمه می پردازم و پس  ازبررسی آماری عملکرد صنعت بیمه به برنامه های دکتر دژپسند در این خصوص خواهم پرداخت .

.براساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله صنعت بیمه ‌ایران در افق ۱۴۰۴، صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه‌ای و عجین شده با جامعه که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی آحاد مردم ایران و چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور به شیوه‌ای آسان، سریع، مشتری مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه‌جانبه تامین کرده و ضمن تعامل سازنده و موثر در سطح بین‌الملل در جایگاه اول صنعت بیمه بین بیمه‌گران منطقه آسیای جنوب غربی  باید قرار گیرد.

برای تحقق این رسالت براساس بند ۱۲  برنامه ششم توسعه بیمه مرکزی موظف است ازطریق شرکت های بیمه نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد برسد.همچنین سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا ۵۰ درصد نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد.استفاده مناسب از منابع سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای درجهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در کشورهای توسعه‌یافته ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی) بین ۷تا ۱۲درصد است.ضریب نفوذ بیمه در کشوربه بیش از۲.۳درصد رسیده که بالاتر از میانگین خاورمیانه(۱.۷درصد) قرار گرفته اما با میانگین جهانی که حدود ۷ درصد است، فاصله دارد و در این خصوص تلاش بسیاری نیاز است .

مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال ۹۶ به ترتیب در حدود ۳۳۵,۹ و ۲۱۱.۲ هزار میلیارد ریال است.همچنین رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی (نسبت به سال گذشته) به ترتیب ۲۱,۱ و ۱۶.۴ درصد می‌باشد .در سال ۹۶ ،  ۶۱ میلیون بیمه نامه صادر و حدودم ۴۸.۱ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.تعداد بیمه نامه ‌های صادر شده ۱۱,۹ درصد و تعداد موارد خسارت پرداختی ۵۱.۱ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

براساس ماده ۲۴سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در  دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.همچنین کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری دولت و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی  در این برنامه لحاظ شده است . که در این راستا برای واگذاری بخشی از سهام بیمه آسیا و البرز اقدام شد .در ضمن  در مورد بخش غیر دولتی ،سهم این بخش از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب ۶۷.۸ درصد و ۵۸.۸ درصد می‌باشد که بایست این سهم افزایش یابد .

بررسی برنامه آقای دکتر دژپسند نشان می دهد که در چندین محور صنعت بیمه و رشد آن و استفاده از ظرفیت های بیمه ای مورد توجه می باشد .در محور  گذر از تلاطمهای ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی تقویت  همه بخشهای مالی و اقتصادی لحاظ شده است .در محور تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری راهبرد  فعالسازی و به کارگیری ظرفیتهای نهادهای مالی توسعه ای در تامین مالی اقتصاد و سرمایه گذاری قید شده است که با توجه به اینکه استفاده از ظرفیت های موجود کم هزینه و با سرعت بالاتری همراه است بسیار منطقی است .

گسترش ابزارها و نهادهای مالی نوین به منظور تامین منابع مالی و مدیریت ریسک نظیر توسعه  بیمه و تامین مالی خرد و ایجاد یا فعال سازی صندوق های سرمایه گذاری جدید بعنوان یک راهبرد موثر تحرک و پویایی اقتصاد می گردد .راهبرد  گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی (تبدیل انگیزه های سفته بازی ویرانگر به سرمایه گذاری ارزش آفرین) می تواند از ظرفیت همه ابزارها استفاده نماید وبخش مغفول سرمایه گذاری ارزش آفرین را جایگزین  انگیزه های سوداگری مخرب کند .در ماههای گذشته صدمات جبران ناپذیری ازاین انگیزه ها بر پیکر اقتصاد کشور وارد شده است . در برنامه های دکتر دژپسند راهبرد بسیار اساسی توانمند سازی صنعت بیمه، تشویق رقابت و افزایش سهم بیمه های غیردولتی  در کنار افزایش سهم بیمه های زندگی از طریق فرهنگ سازی عمومی و تعریف راهکارهای لازم درصنعت در جهت ایجاد آرامش و رفاه عمومی میتواند تعالی بخش صنعت بیمه و در پی آن کاهش آسیب های فعالیت اقتصادی ازجمله در شرایط تحریم شود . هرفعالیت اقتصادی نیاز به پوشش ریسک دارد و درشرایط تحریم ،شروع فعالیت ها با کاهش همکاری بیمه ها ی خارجی دچار مشکل می شود .بی تردید تقویت صنعت بیمه کشور و افزایش سهم بیمه های غیر دولتی در جهت پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی می تواند بسیار موثر باشد . کمک به افزایش ظرفیت ریسک پذیری بیمه ها که موجب افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار بیمه کشور و تأمین پوششهای بیمه اتکایی مورد نیاز حوزه سرمایه گذاری و تولید لحاظ شده خواهد بود که این مهم رونق در اقتصاد را می تواند تضمین کند . با توجه به اهمیت استفاده از نوآوری ها در صنایع مختلف مالی ،حمایت از رشد و توسعه فینتک ها (شرکت ها و استارت آپ های حوزه فنااوری مالی) در برنامه ایشان مورد نظر است که می تواند مسیر رشد شتابان صنعت بیمه را نیزهموار کند . بی تردید این راهبردها می تواند رشد روزافزون صنعت بیمه را عملیاتی سازد و به تحقق برنامه ششم و سند چشم انداز کمک شایانی را داشته باشد . امید است همه وزرای پیشنهادی با کسب رای اعتماد در کنار سایر اعضای دولت در جهت خدمت به ایران اسلامی بیش از پیش موفق باشند .

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.