اهدای یک روز حقوق کارکنان بیمه ایران معین به هموطنان سیل زده

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران معین کارکنان شرکت برای ابراز همدردی با سیل زدگان داوطلبانه یـک روز حقـوق خود را اهدا کردنـد.

برای تمامی هموطنان آسیب دیده مان آرزوی سلامت و بهروزی داریم .

نظرات شما