انتقاد پوتين از تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا

مهر: رئيس جمهور روسيه از سياست‌هاي آمريکا

در به‌کارگيري سلاح تحريم انتقاد کرد و آن را عامل برهم زدن موازنه جهاني دانست.‏
خبرگزاري آرتي روسيه گزارش داد: در يازدهمين نشست سالانه گفتمان بين الملل والدي در ساچي، ولاديمير پوتين با به انتقاد گرفتن سياست‌هاي يک جانبه آمريکا براي به دست آوردن منافع خود با به کارگيري تحريم‌ها، آن را عاملي براي بي ثبات کردن نظم جهاني و توازن آن دانست.‏
رئيس جمهور روسيه اظهارداشت: نبايد مسائل سياسي را با اقتصادي درهم آميخت.

نظرات شما

×

Comments are closed.